Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joan_davis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:17 ΠΜ EST

Τόπος

Coba (Google, OSM)
Asclepias curassavica - Photo (c) Tomás Carranza Perales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tomás Carranza Perales
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Asclepias curassavica, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:43 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 11:45 ΠΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktor_sascha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 09:36 ΠΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:51 ΠΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:54 ΠΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 12:30 ΜΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ithiel_bg_reino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:59 ΠΜ CDT
Salvia farinacea - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia farinacea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciamstt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:51 ΜΜ CDT
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnahilario

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

akire5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 03:03 ΜΜ CDT
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 12:39 ΜΜ CDT
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 12:44 ΜΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisclat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:14 ΠΜ CST
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clau22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 09:50 ΠΜ CST
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 03:47 ΜΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 05:00 ΜΜ CDT
Cosmos bipinnatus - Photo (c) llevin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by llevin
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Cosmos bipinnatus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greciamunguia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 07:49 ΠΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greciamunguia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 07:49 ΠΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 10:18 ΠΜ CDT
Salvia mexicana - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia mexicana, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σάλβια (Γένος Salvia)

Παρατηρητής

louisra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:46 ΜΜ CDT
Σάλβια - Photo (c) Nico Rossi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico Rossi
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maries

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:39 ΜΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jahir15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:07 ΠΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jahir15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:05 ΠΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 01:52 ΜΜ CDT
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marijrz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 02:18 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Xochimilco, CDMX

Paraphidippus aurantius - Photo (c) David Hill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Paraphidippus aurantius, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prac_iztapalapa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 03:37 ΜΜ CDT
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_alejandro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 04:18 ΜΜ CDT
Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marijrz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 12:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Parque ecológico Corrales

Neoscona oaxacensis - Photo (c) Michael Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Neoscona oaxacensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablifis21

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 05:50 ΜΜ CDT
Salvia leucantha - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη composterostlatelolco: Salvia leucantha, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 107