Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferfey

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:32 AM CDT
Ipomopsis rubra - Photo (c) yakman58, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Ipomopsis rubra, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mina11

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 07:07 PM CDT
Lantana × strigocamara - Photo (c) Alan R. Franck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan R. Franck
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Lantana × strigocamara, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferfey

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:21 AM CDT
Glandularia bipinnatifida - Photo (c) Lex García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lex García
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Glandularia bipinnatifida, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

pat117

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 08:18 PM CDT

Περιγραφή

Rat snake?

Φίδια - Photo (c) Parinya Herp Pawangkhanant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Parinya Herp Pawangkhanant
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starrsdar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Pseudomops septentrionalis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Pseudomops septentrionalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevejandatx

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:51 AM CDT

Τόπος

Wimberley, TX, US (Google, OSM)
Ibervillea lindheimeri - Photo (c) finneganswaif, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by finneganswaif
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Ibervillea lindheimeri, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperwiley

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:40 PM CDT
Taxodium distichum - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leilanirodz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:40 PM CDT

Τόπος

Austin (Google, OSM)
Malvaviscus arboreus - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Malvaviscus arboreus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris_p1

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:58 AM CDT
Lerema accius - Photo (c) Sam Kieschnick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sam Kieschnick
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Lerema accius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

sydjanart

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 03:50 PM CDT
Lantana × strigocamara - Photo (c) Alan R. Franck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan R. Franck
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Lantana × strigocamara, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

evelyn89

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:22 AM CDT
Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogflanker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:09 PM CDT
Nicotiana repanda - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Nicotiana repanda, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awblair

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:08 PM CDT
Rivina humilis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:41 AM CDT
Celtis pallida - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Celtis pallida, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:44 AM CDT
Rivina humilis - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:49 AM CDT
Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:39 AM CDT
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:45 AM CDT
Pachypsylla venusta - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Pachypsylla venusta, Ένα μέλος του Ψυλλοειδή (Υπεροικογένεια Psylloidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:47 AM CDT
Rapistrum rugosum - Photo (c) Deborah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Deborah
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Rapistrum rugosum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:48 AM CDT
Clematis drummondii - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Clematis drummondii, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:01 AM CDT
Lindheimera texana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Lindheimera texana, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:49 AM CDT
Cissus trifoliata - Photo (c) Jason Naivar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Naivar
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Cissus trifoliata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 08:53 AM CDT
Ruellia - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Γένος Ruellia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rnjude

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:25 AM CDT
Condalia hookeri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Condalia hookeri, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:36 AM CDT
Condalia hookeri - Photo (c) John Brush, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Condalia hookeri, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:38 AM CDT
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardnielson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:38 AM CDT
Berberis trifoliolata - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Berberis trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanya174

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:55 AM CDT
Tripsacum dactyloides - Photo (c) samlutfy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by samlutfy
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Tripsacum dactyloides, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayoubend

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 08:20 AM CDT

Τόπος

Martindale, TX, US (Google, OSM)
Solanum rostratum - Photo (c) Brandon Hein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brandon Hein
Η ταυτότητα του χρήστη companyink: Solanum rostratum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1897