Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 12:11 ΜΜ EST
Crematogaster parapilosa - Photo (c) Joshua Doby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joshua Doby
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Crematogaster parapilosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So, this is a polyergus bilateral gynandromorph! ½ worker caste (red), ½ alate (black). The mandibles, eyes, single wing, and antennae are the more obvious caste traits reflected in each half of this individual. Found them shortly after leaving the colony possibly (I found one a few feet away).
See: https://www.inaturalist.org/observations/124878696
& https://www.inaturalist.org/observations/124879042

Polyergus longicornis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Polyergus longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:55 ΠΜ EST
Dorymyrmex antillanus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Adam Kranz
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex antillanus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 03:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Econlockhatchee Sandhills Conservation Area
-found on Serenoa repens

Camponotus castaneus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Camponotus castaneus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clydephelix

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 07:52 ΠΜ CDT
Myrmicinae - Photo (c) Jake Nitta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake Nitta
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Υποοικογένεια Myrmicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:13 ΜΜ EST
Pogonomyrmex badius - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Pogonomyrmex badius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 01:58 ΜΜ EST
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:04 ΜΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:05 ΜΜ EST
Pogonomyrmex badius - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Pogonomyrmex badius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:23 ΜΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boloyonggon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 02:27 ΜΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iyanes43

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:00 ΠΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:56 ΜΜ EST
Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilbozz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 05:51 ΜΜ EST
Pheidole parva - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Pheidole parva, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmugleston

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Turtle in a separate voucher.

Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:44 ΠΜ EST
Crematogaster - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Υπογένος Crematogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Crematogaster - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Υπογένος Crematogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrektorik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:42 ΜΜ EST
Dorymyrmex bureni - Photo (c) Eric Blomberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Eric Blomberg
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dorymyrmex bureni, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eldritchsleuth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ant with a big head found near some grass.

Pheidole obscurithorax - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Pheidole obscurithorax, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahmadasad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 07:00 ΜΜ EST
Lasius neoniger - Photo (c) Aaron Stoll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aaron Stoll
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Lasius neoniger, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Worker from a colony found a few feet away from this sighting: https://www.inaturalist.org/observations/124844189

Polyergus longicornis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Polyergus longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielsomarriba

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks @aperturesciencebydan for finding these!

Polyergus longicornis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Polyergus longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 04:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Followed her, hoping to find a nest, but no luck.

Polyergus longicornis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Polyergus longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Queen!

Polyergus longicornis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Roueche
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Polyergus longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durieudm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:56 ΜΜ EDT
Platythyrea punctata - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Platythyrea punctata, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 01:22 ΜΜ EST

Περιγραφή

Seen while completing plant monitoring with Steve W in the Hole-in-the-Donut, Restoration Area 2003 in Everglades National Park. Location is generally accurate but I think I had my GPS malfunction so need to estimate based on the plots we visited this day.

More info about this amazing area here: https://www.nps.gov/ever/learn/nature/hidprogram.htm

Project that includes most of the restoration areas: https://www.inaturalist.org/projects/everglades-national-park-hole-in-the-donut-restoration

My other observations from today: https://www.inaturalist.org/observations?locale=en&nelat=25.398646842491186&nelng=-80.59314029341964&on=2023-01-21&order=asc&place_id=any&preferred_place_id=127553&swlat=25.190675134137837&swlng=-80.80188052779464&user_id=joemdo

Dolichoderus pustulatus - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Dolichoderus pustulatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamabird1111

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 04:01 ΜΜ EST
Camponotus socius - Photo (c) Alice Herden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alice Herden
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Camponotus socius, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bozhou3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 02:07 ΜΜ EST
Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriavo03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 03:25 ΜΜ EST

Τόπος

Clearwater, FL (Google, OSM)
Solenopsis invicta - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Solenopsis invicta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milo_caton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:40 ΜΜ EST
Paratrechina longicornis - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη coleice: Paratrechina longicornis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1108