Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bobwardell

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 02:37 PM CEST

Περιγραφή

Earnley Triangle - Boatyard Patch SINC

Ετικέτες

Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος Vanessa atalanta

Παρατηρητής

katy102

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 03:39 PM UTC
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Τσουκνίδα Urtica dioica

Παρατηρητής

nathdcfc

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:28 PM BST
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lukeromaine

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 07:39 PM BST
Impatiens glandulifera - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Impatiens glandulifera, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο Cirsium arvense

Παρατηρητής

artgelling

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:41 PM BST

Τόπος

Twickenham, UK (Google, OSM)
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nathdcfc

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:30 PM BST
Lolium perenne - Photo (c) José Luis Romero Rego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Lolium perenne, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nathdcfc

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 07:30 PM BST
Matricaria discoidea - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Matricaria discoidea, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chrisjagsatc

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 09:52 AM UTC
Filipendula ulmaria - Photo (c) Liisa-Maija Harju, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Filipendula ulmaria, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artgelling

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:47 PM BST

Τόπος

Twickenham, UK (Google, OSM)
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

drstephenhart

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:48 AM CEST
Sonchus arvensis - Photo (c) Kathy Ward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Sonchus arvensis, Ένα μέλος του Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cactuslou

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:48 AM CEST

Τόπος

Sheffield (Google, OSM)
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andyllewellyn

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:55 AM CEST

Τόπος

Ashow (Google, OSM)
Rhagonycha fulva - Photo (c) jerry2018, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Rhagonycha fulva, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη Achillea millefolium

Παρατηρητής

dp4

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:53 AM BST

Τόπος

Conwy, Wales, GB (Google, OSM)
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

christ7

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:19 PM UTC

Τόπος

Devon, England, GB (Google, OSM)
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lelpune

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:02 AM CEST
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

maclog

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:39 AM BST
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafysalad

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:42 PM BST

Τόπος

Holford (Google, OSM)
Papaver cambricum - Photo (c) Maurice Maynard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Papaver cambricum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2007
Calliostoma zizyphinum - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Calliostoma zizyphinum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

serena_ferchal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 02:19 PM UTC

Τόπος

Jersey (Google, OSM)
Calliostoma zizyphinum - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Calliostoma zizyphinum, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

anaturalistspassport

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:23 AM EDT

Τόπος

Poole, UK (Google, OSM)
Panorpa - Photo (c) Luciano Giussani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Γένος Panorpa, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_mac

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:07 PM BST
Asplenium scolopendrium - Photo (c) filipvyskocil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Asplenium scolopendrium, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mandyp

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:35 PM CEST
Fragaria vesca - Photo (c) Julia V. Shner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

adam__b

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:44 PM CEST
Centranthus ruber - Photo (c) Rebecca Morris, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Centranthus ruber, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χελιδονόχορτο Chelidonium majus

Παρατηρητής

mandyp

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:49 PM CEST
Χελιδονόχορτο - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

litster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:07 PM BST
Solanum dulcamara - Photo (c) Sander Bos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Solanum dulcamara, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

james_ainsworth

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:47 PM BST
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deia_wesley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Steve Fernie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Σούλα Του Βορρά Morus bassanus

Παρατηρητής

deia_wesley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:25 PM UTC
Σούλα Του Βορρά - Photo (c) Martha de Jong-Lantink, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

deia_wesley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού - Photo (c) Steve Fernie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Θαλασσοψιττακός Του Ατλαντικού (Fratercula arctica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κάργια Corvus monedula

Παρατηρητής

deia_wesley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:33 PM UTC
Κάργια - Photo (c) Claude Dopagne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cmarkwilson: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2197