Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgorman

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 04:45 ΜΜ EDT
Neodiprion - Photo (c) backyardmacrophotos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by backyardmacrophotos
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Γένος Neodiprion, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_c_coughlin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 01:38 ΜΜ EDT
Diprion similis - Photo (c) Danny O'Shea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny O'Shea
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Diprion similis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

kris372

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 12:15 ΜΜ EDT
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

kris372

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 12:15 ΜΜ EDT
Σύμφυτα - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Βελτίωση
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 06:49 ΜΜ MSK
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrimackriver

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 06:11 ΜΜ EDT
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianshackleford

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 03:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Clinging to the tip of a well-chewed Lonicera hirsuta.

Abia - Photo (c) Lori A Owenby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lori A Owenby
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Γένος Abia, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpmoskwik

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 06:09 ΜΜ EDT
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 02:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

~11-14mm body length. On pine sapling with about 20 others

Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wherenextnyc

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzat

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:58 ΜΜ MDT
Zadiprion rohweri - Photo (c) jzat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jzat
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Zadiprion rohweri, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwc083

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:18 ΠΜ MST

Περιγραφή

https://www.fs.usda.gov/r3/resources/health/field-guide/fid/pine-sawflies.shtml

Looks like Zadprion rohewri as seen in photo at this link

Zadiprion rohweri - Photo (c) jzat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jzat
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Zadiprion rohweri, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julieluetzelschwab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 02:32 ΜΜ MDT
Zadiprion rohweri - Photo (c) jzat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jzat
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Zadiprion rohweri, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjeld_brem

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024

Περιγραφή

Length: 20 mm - on Pine

Gilpinia frutetorum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Gilpinia frutetorum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake198

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 12:56 ΜΜ EDT
Neodiprion - Photo (c) backyardmacrophotos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by backyardmacrophotos
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Γένος Neodiprion, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigewarren

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 10:33 ΠΜ EDT
Neodiprion - Photo (c) backyardmacrophotos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by backyardmacrophotos
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Γένος Neodiprion, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynemily

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 11:36 ΠΜ EDT
Neodiprion abietis - Photo (c) Neil Vinson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Vinson
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion abietis, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katym4

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 10:47 ΠΜ EDT
Arge - Photo (c) Didier-35, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Γένος Arge, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 12:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pitch pine barren. Found dead on Kalmia angustifolia.

Neodiprion compar - Photo (c) Jeff Eickwort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Eickwort
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion compar, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillon_alexander

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:46 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Eating piñon pine

Neodiprion edulicolus - Photo (c) Mike Dechter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mike Dechter
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion edulicolus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank902

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Street, MD, US (Google, OSM)
Neodiprion pinetum - Photo (c) Corey Pierce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Corey Pierce
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion pinetum, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charles108

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:40 ΜΜ EDT
Neodiprion sertifer - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion sertifer, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Neodiprion hetricki - Photo (c) Shannon Foreman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shannon Foreman
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion hetricki, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Resting? On Liatris pycnostachya.

Ετικέτες

B40
Neodiprion excitans - Photo (c) http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1150107#sthash.EwEAQby7.dpuf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion excitans, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rednat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Neodiprion hetricki - Photo (c) Shannon Foreman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shannon Foreman
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion hetricki, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 12:50 ΜΜ CDT
Neodiprion hetricki - Photo (c) Shannon Foreman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shannon Foreman
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion hetricki, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgarriga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:32 ΜΜ EST

Τόπος

Kendall, FL, USA (Google, OSM)
Neodiprion merkeli - Photo (c) Noah Frade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Noah Frade
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion merkeli, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweed_mapper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 02:56 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Pinus palustris.

Neodiprion lecontei - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion lecontei, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgarriga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 05:45 ΜΜ EST

Τόπος

Kendall, FL, USA (Google, OSM)
Neodiprion pratti pratti - Photo (c) Jaime M. Simancas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaime M. Simancas
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion pratti ssp. pratti, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgarriga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 05:45 ΜΜ EST

Τόπος

Kendall, FL, USA (Google, OSM)
Neodiprion pratti pratti - Photo (c) Jaime M. Simancas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaime M. Simancas
Η ταυτότητα του χρήστη clinnen: Neodiprion pratti ssp. pratti, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1152