Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

countrysole4043

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 03:17 PM SAST
Serruria aemula - Photo (c) Noeleen du Toit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Serruria aemula, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:57 AM SAST

Τόπος

z6 (Google, OSM)
Pseudocordylus microlepidotus microlepidotus - Photo (c) Billi Krochuk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Pseudocordylus microlepidotus ssp. microlepidotus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:47 AM SAST

Τόπος

z5 (Google, OSM)
Cryptillas victorini - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Cryptillas victorini, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:44 AM SAST

Περιγραφή

Meadowridge Common Conservation Area

Muraltia spinosa - Photo (c) kateyhiggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Muraltia spinosa, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:42 AM SAST

Περιγραφή

Meadowridge Common Conservation Area

Moraea fugax - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Moraea fugax, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:52 AM SAST

Περιγραφή

Meadowridge Common Conservation Area

Asparagus rubicundus - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Asparagus rubicundus, Ένα μέλος του Ασπάραγος (Γένος Asparagus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:17 AM SAST

Περιγραφή

Meadowridge Common Conservation Area

Tribolium uniolae - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Tribolium uniolae, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:31 PM SAST
Didelta carnosa - Photo (c) riana60, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Didelta carnosa, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:37 PM SAST

Περιγραφή

Table Bay Nature Reserve Rietvlei Section

Orphium frutescens - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Orphium frutescens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:44 PM SAST

Περιγραφή

Table Bay Nature Reserve Rietvlei Section

Arctotheca calendula - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Arctotheca calendula, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:53 PM SAST

Περιγραφή

Table Bay Nature Reserve Rietvlei Section

Arctotis stoechadifolia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Arctotis stoechadifolia, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:38 PM SAST

Περιγραφή

Table Bay Nature Reserve Rietvlei Section

Typha capensis - Photo (c) Kobie du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Typha capensis, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:10 PM SAST

Περιγραφή

Table Bay Nature Reserve Rietvlei Section

Salvia aurea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Salvia aurea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:01 AM SAST

Περιγραφή

Bracken Nature Reserve

Conicosia pugioniformis - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Conicosia pugioniformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:30 PM SAST
Senecio arenarius - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Senecio arenarius, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineoxtoby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:14 AM SAST

Περιγραφή

Meadowridge Common Conservation Area

Geissorhiza tenella - Photo (c) Jeremy Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Geissorhiza tenella, Ένα μέλος του Κροκεές (Φυλή Croceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Silcrete and sandstone outcrops in Renosterveld vegetation.

Monsonia speciosa - Photo (c) Jacques van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Monsonia speciosa, Ένα μέλος του Γερανιοειδή (Οικογένεια Geraniaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:17 PM SAST

Περιγραφή

Silcrete and sandstone outcrops in Renosterveld vegetation.

Protea scorzonerifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Protea scorzonerifolia, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesmerwe923

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:21 PM SAST

Περιγραφή

Silcrete and sandstone outcrops in Renosterveld vegetation.

Moraea lewisiae - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Moraea lewisiae, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:19 AM UTC
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:06 AM UTC
Zantedeschia aethiopica - Photo (c) flipsockgrrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Zantedeschia aethiopica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοντρό Μπούζι (Carpobrotus acinaciformis)

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:09 AM UTC
Χοντρό Μπούζι - Photo (c) ruram11, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Χοντρό Μπούζι (Carpobrotus acinaciformis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:24 AM UTC
Imperata cylindrica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Imperata cylindrica, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:32 AM UTC
Lycium ferocissimum - Photo (c) ribbik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Lycium ferocissimum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:03 PM UTC
Cassytha ciliolata - Photo (c) Karen Eichholz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Cassytha ciliolata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:07 PM UTC
Searsia glauca - Photo (c) Matthew Fainman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Searsia glauca, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:07 PM UTC
Colpoon compressum - Photo (c) jems, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Colpoon compressum, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:15 PM UTC
Crassula dichotoma - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Crassula dichotoma, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:15 PM UTC
Trachyandra ciliata - Photo (c) peterswart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Trachyandra ciliata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Υποοικογένεια Asphodeloideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogamat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 12:14 PM UTC
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cliffdorse: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1288