Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 03:02 ΜΜ SAST
Crocidium - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Crocidium, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdonner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:52 ΜΜ -03
Hyperalonia - Photo (c) Herb Yeates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herb Yeates
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Hyperalonia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan1106

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Posso estar enganado no ID mas ela tem um modo de vôo bem peculiar, voa como se estivesse cutucando a parede, minha parede tem várias cavidades q algumas abelhas solitárias usam para fazer seus ninhos

Anthrax oedipus - Photo (c) Robert Luke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Luke
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Σύνθετο Anthrax oedipus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrecallousampaio

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 01:23 ΜΜ -03
Nyia - Photo (c) Ramon(Ray) Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ramon(Ray) Evans
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Nyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romilson_lopes

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:07 ΠΜ HST
Nyia proserpina - Photo (c) Bruno Padilha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Padilha
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Nyia proserpina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caio20

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 01:31 ΜΜ -03
Systropus - Photo (c) 石柒, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 石柒
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Systropus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aninhafonte

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 01:43 ΜΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninawenoli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 01:51 ΜΜ UTC
Neodischistus - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Neodischistus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 09:12 ΠΜ UTC

Τόπος

Feliz Natal MT (Google, OSM)
Toxophora - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Toxophora, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:15 ΠΜ UTC

Τόπος

Feliz Natal MT (Google, OSM)
Heterostylum - Photo (c) Ron Goetz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Goetz
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Heterostylum, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:54 ΜΜ -04

Τόπος

Feliz Natal MT (Google, OSM)
Heterostylum - Photo (c) Ron Goetz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Goetz
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Heterostylum, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilatomazelli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 09:23 ΠΜ UTC

Τόπος

Feliz Natal MT (Google, OSM)
Toxophora - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Toxophora, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wcostarodrigues

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2016 01:44 ΜΜ -03
Nyia proserpina - Photo (c) Bruno Padilha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Padilha
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Nyia proserpina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isadoramoraes

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:46 ΠΜ -03
Nyia proserpina - Photo (c) Bruno Padilha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Padilha
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Nyia proserpina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbio

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:38 ΠΜ -03
Euprepina - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Euprepina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 02:37 ΜΜ -03
Neodischistus marstoni - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Neodischistus marstoni, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:07 ΜΜ -03
Hyperalonia - Photo (c) Herb Yeates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Herb Yeates
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Hyperalonia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 09:45 ΠΜ -03
Villa - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Villa, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 10:36 ΠΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnmodesto

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 05:15 ΜΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:38 ΠΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Ela era meio chata e tinha uns "pelinhos" pretos.

Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:05 ΠΜ -03
Anthrax hylaios - Photo (c) andriolohenrique, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Anthrax hylaios, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 01:18 ΜΜ -03
Villa - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Villa, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 10:31 ΠΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigodios

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:30 ΠΜ -03
Anthrax - Photo (c) Jimmy Dee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Anthrax, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroalvaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:48 ΠΜ -03

Τόπος

Morungaba, SP, BR (Google, OSM)
Walkeromyia - Photo (c) Eduardo Luis Beltrocco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Luis Beltrocco
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Walkeromyia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:01 ΠΜ -03
Euprepina bicincta - Photo (c) Joao Ortolan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Ortolan
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Euprepina bicincta, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:01 ΠΜ -03
Euprepina - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη clamas: Γένος Euprepina, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61