Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pizzamurderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 12:00 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Cimicoidea - Photo (c) Ben Armstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Υπεροικογένεια Cimicoidea, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneha_and_piyush_rana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 06:11 AM IST
Coreidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivi1874

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:55 PM UTC
Coreidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahwa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:45 AM +07

Περιγραφή

Serangga 1

Triatoma - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Γένος Triatoma, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:40 AM AEST
Nysius - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Γένος Nysius, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadhyaashf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:38 PM WIB
Coreidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zelldamega_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:28 PM WIB

Τόπος

Palutungan (Google, OSM)
Alydidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Alydidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

estaay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 07:07 AM HKT

Περιγραφή

Green

Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadhyaashf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 10:28 AM WIB
Reduviidae - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shekhar_joshi_8

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:48 PM IST
Reduviidae - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvraj_singh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:09 PM IST
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

brendangilmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 04:44 PM EDT

Περιγραφή

Small in size black in color

Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bhartter17

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:40 PM CDT

Τόπος

Midland, TX, USA (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnisya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:50 AM WIB
Coreidae - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

kevinoshea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 09:10 AM CST
Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 12:32 PM +11
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob080247

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:04 AM HST
Geocoris - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Γένος Geocoris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlsen_198

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 09:56 PM CEST

Τόπος

Bremen, DE-HB, DE (Google, OSM)
Βρομούσες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

laurasl

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 09:53 AM EEST
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

baluperoth

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 06:13 PM IST
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:05 AM AEST
Alydidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Alydidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:42 AM AEST
Colobathristidae - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Colobathristidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moovendankings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:13 PM IST
Lygaeoidea - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Υπεροικογένεια Lygaeoidea, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ongzi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 07:14 AM +08
Aradidae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Οικογένεια Aradidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

liliana167

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:43 AM MDT
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:19 AM +08

Τόπος

Bukit brown (Google, OSM)
Harpactorinae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Υποοικογένεια Harpactorinae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayeshma_sewwandi_adikari

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 12:26 AM IST

Τόπος

Gampaha, Sri Lanka (Google, OSM)
Nabinae - Photo (c) John and Kendra Abbott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Abbott
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Υποοικογένεια Nabinae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2008 07:14 AM IST
Ημίπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikocat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 08:10 AM +08
Vesbius - Photo (c) wklegend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Γένος Vesbius, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabetabug

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015
Serbana borneensis - Photo (c) Pizzas fear me, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη claasdamken: Serbana borneensis, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7979