Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljavorka

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Terrapene - Photo (c) Ryan Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Jones
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Γένος Terrapene, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farwellc13564

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:23 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati, OH, US (Google, OSM)
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:24 ΠΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_s24115

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:25 ΠΜ EDT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:26 ΠΜ EDT
Asarum canadense - Photo (c) Josie Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josie Miller
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Asarum canadense, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

colinjarczyk

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati, OH, US (Google, OSM)
Αείλανθος Ο Υψηλότατος - Photo (c) Abu-Isa Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Abu-Isa Webb
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:28 ΠΜ EDT
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey9217

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:28 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati, OH, US (Google, OSM)
Packera glabella - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Packera glabella, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:29 ΠΜ EDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_s24115

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:33 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati, OH, US (Google, OSM)
Geum vernum - Photo (c) Jason Sturner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Geum vernum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruslander7

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:34 ΠΜ EDT
Claytonia virginica - Photo (c) Cambray Bergmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cambray Bergmann
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruslander7

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:35 ΠΜ EDT
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:38 ΠΜ EDT
Stylophorum diphyllum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Stylophorum diphyllum, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

listener248

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:42 ΠΜ EDT
Claytonia virginica - Photo (c) Cambray Bergmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cambray Bergmann
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyrobbins

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:43 ΠΜ EDT
Claytonia virginica - Photo (c) Cambray Bergmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cambray Bergmann
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Claytonia virginica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey9217

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:47 ΠΜ EDT
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey9217

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:51 ΠΜ EDT
Euonymus fortunei - Photo (c) stratness, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by stratness
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Euonymus fortunei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_hill

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:16 ΠΜ EDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dovhazel

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Cincinnati (Google, OSM)
Medicago lupulina - Photo (c) Sophia K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sophia K
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack_fogle

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 03:02 ΜΜ EDT
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treesneday

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 06:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing in a patch near the river.

Valeriana pauciflora - Photo (c) Gary Gagnon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary Gagnon
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Valeriana pauciflora, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfmccoy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:22 ΠΜ EDT
Hydrophyllum appendiculatum - Photo (c) chert_hollow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chert_hollow
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Hydrophyllum appendiculatum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llashborn

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:51 ΠΜ EDT
Silphium terebinthinaceum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Silphium terebinthinaceum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwyer5jm

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:09 ΠΜ EDT
Apheloria virginiensis - Photo (c) Kathy Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kathy Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Apheloria virginiensis, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llashborn

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 09:58 ΠΜ EDT
Lonicera maackii - Photo (c) Andrew Conboy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Conboy
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Lonicera maackii, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smorris1026

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:35 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati (Google, OSM)
Amphicarpaea bracteata - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Amphicarpaea bracteata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisasalehpour

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:50 ΠΜ EDT
Hydrophyllum appendiculatum - Photo (c) chert_hollow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by chert_hollow
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Hydrophyllum appendiculatum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smorris1026

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Cincinnati (Google, OSM)
Chaerophyllum procumbens - Photo (c) Sherrie Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sherrie Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Chaerophyllum procumbens, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:18 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2190e

Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2292

Napaea dioica - Photo (c) randyshonkwiler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cjcgreatparks: Napaea dioica, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 273