Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 10:13 AM SAST
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 08:17 PM +03
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

raf-pan

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:50 PM EEST
Καλόγερος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 09:02 PM +03
Πικροδάφνη - Photo (c) reddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Πικροδάφνη (Nerium oleander)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:31 AM +03
Oenothera speciosa - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Oenothera speciosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:30 AM +03
Antirrhinum - Photo Neelix, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Γένος Antirrhinum, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:55 AM +03
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bleh_

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:09 AM +03
Lucanus cervus - Photo (c) paulcools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Lucanus cervus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 07:14 PM EEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 12:48 PM EEST
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 12:05 PM EEST
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 11:12 AM EEST
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 12:19 PM EEST
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 09:49 PM CEST
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

joostdemoor

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)

Παρατηρητής

maureen16

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 06:05 PM +03
Κρασπεδωτή Χελώνα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)

Παρατηρητής

maureen16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Μεσογειακή Χελώνα - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 08:57 PM CEST

Τόπος

Korfu, Řecko (Google, OSM)
Κροκοδειλάκι - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 09:43 PM CEST
Αβλέφαρος - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Αβλέφαρος (Ablepharus kitaibelii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 09:49 PM CEST
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Νερόφιδο (Natrix natrix [inactive])
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οχιά (Vipera ammodytes)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 09:33 PM CEST
Οχιά - Photo (c) Katiya (Yekaterina Pavlova), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Οχιά (Vipera ammodytes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελληνικό Κονάκι (Anguis graeca)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 09:46 PM CEST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελληνικό Κονάκι (Anguis graeca)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 09:46 PM CEST
Anguis - Photo (c) Alican Erdogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Γένος Anguis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)

Παρατηρητής

bauerovavajner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 10:11 PM CEST
Γραμμωτή Νεροχελώνα - Photo (c) Raed Shorrosh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by raed
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Γραμμωτή Νεροχελώνα (Mauremys rivulata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 07:25 AM CEST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)

Παρατηρητής

stefano_aguzzi

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 11:55 AM CEST

Τόπος

Rodi, Grecia (Google, OSM)
Κροκοδειλάκι - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

kinkydwarf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019

Τόπος

Aghios Nikolaos (Google, OSM)
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακό Μύδι (Mytilus galloprovincialis)

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 05:57 PM EEST
Μύδια - Photo (c) plantpro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Addis O'Connor
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

nickpapag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 11:19 AM EEST
Καλόγερος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσογειακή Χελώνα (Testudo hermanni)

Παρατηρητής

dougnewt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Greece (Google, OSM)
Χελώνα - Photo (c) Aaron Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christoskaroulis: Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 187