Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:10 ΠΜ BST
Myxilla incrustans - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Myxilla incrustans, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:38 ΜΜ BST
Pawsonia saxicola - Photo (c) Pierre Corbrion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pierre Corbrion
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Pawsonia saxicola, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:51 ΜΜ BST
Henricia oculata - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Henricia oculata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:08 ΜΜ BST
Sabella pavonina - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Sabella pavonina, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:09 ΜΜ BST
Haliclona viscosa - Photo (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Haliclona viscosa, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:04 ΜΜ BST
Haliclona viscosa - Photo (c) National Museums Northern Ireland and its licensors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Haliclona viscosa, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:10 ΠΜ BST
Porella compressa - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Porella compressa, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 10:25 ΠΜ BST

Περιγραφή

Possibly?

Salmacina dysteri - Photo (c) Gianfrs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gianfrs
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Salmacina dysteri, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:07 ΜΜ GMT

Περιγραφή

Recorded beside lots of Ascidia mentula on a night dive
Nepinnotheres pinnotheres?

Nepinnotheres pinnotheres - Photo (c) Marjana Tomazic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marjana Tomazic
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Nepinnotheres pinnotheres, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:17 ΜΜ BST

Περιγραφή

Really small - Lomantus I think!

Lomanotus - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Γένος Lomanotus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebekahbajko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:36 ΠΜ GMT
Lepidochitona cinerea - Photo (c) Donald Davesne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Donald Davesne
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Lepidochitona cinerea, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:51 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Crisia eburnea - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Crisia eburnea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:50 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Leptasterias muelleri - Photo (c) chrisrickard69, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chrisrickard69
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Leptasterias muelleri, Ένα μέλος του Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:51 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Metridium senile - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Metridium senile, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:54 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Henricia oculata - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Henricia oculata, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 08:30 ΜΜ GMT
Metridium senile - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Metridium senile, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 07:32 ΜΜ GMT
Amphilectus fucorum - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Amphilectus fucorum, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:18 ΠΜ GMT

Τόπος

Inner Lees (Google, OSM)
Trinchesia cuanensis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Trinchesia cuanensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 09:48 ΠΜ BST

Τόπος

Inner Lees (Google, OSM)
Polycera quadrilineata - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 07:22 ΜΜ BST
Mytilus edulis - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Mytilus edulis, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:27 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Leptasterias muelleri - Photo (c) chrisrickard69, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chrisrickard69
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Leptasterias muelleri, Ένα μέλος του Λεπταστερίας (Γένος Leptasterias)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:21 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Polycera quadrilineata - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:18 ΠΜ GMT

Τόπος

Inner Lees (Google, OSM)
Trinchesia cuanensis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Trinchesia cuanensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 07:23 ΜΜ BST
Sabella pavonina - Photo (c) Asbjørn Hansen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Sabella pavonina, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 07:31 ΜΜ GMT
Alcyonium digitatum - Photo (c) Poul Erik Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Poul Erik Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Alcyonium digitatum, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 09:35 ΠΜ BST

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Serpula vermicularis - Photo (c) tamsynmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tamsynmann
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Serpula vermicularis, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 09:00 ΜΜ GMT
Rossia macrosoma - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Rossia macrosoma, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 08:54 ΜΜ GMT
Metridium senile - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Metridium senile, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 08:25 ΜΜ GMT
Cliona celata - Photo (c) Pascal GIRARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal GIRARD
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Cliona celata, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwilkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:21 ΜΜ GMT

Τόπος

Luke's Point (Google, OSM)
Polycera quadrilineata - Photo (c) Jørn Ari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jørn Ari
Η ταυτότητα του χρήστη christinemorrow: Polycera quadrilineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1651