Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:22 ΜΜ EST
Pomacanthus paru - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Pomacanthus paru, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:24 ΜΜ EST
Maguimithrax spinosissimus - Photo (c) Alfonso González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Maguimithrax spinosissimus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:23 ΜΜ EST
Gerres cinereus - Photo (c) Eduardo Estrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Estrada
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Gerres cinereus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:24 ΜΜ EST

Περιγραφή

In upper right. Dusky Damselfish in lower left and West Indian Spider Crab in upper left.

Apogon maculatus - Photo (c) craigjhowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Apogon maculatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:24 ΜΜ EST

Περιγραφή

In lower left. Flamefish in upper right and West Indian Spider Crab in upper left.

Stegastes adustus - Photo (c) Kevin Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Stegastes adustus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:25 ΜΜ EST
Neoniphon vexillarium - Photo (c) Lesley Clements, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Neoniphon vexillarium, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:32 ΜΜ EST
Halichoeres bivittatus - Photo (c) Donají Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donají Graham
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Halichoeres bivittatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:38 ΜΜ EST
Diadema antillarum - Photo NOAA, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Diadema antillarum, Ένα μέλος του Διάδημα (Γένος Diadema)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:32 ΜΜ EST
Halichoeres bivittatus - Photo (c) Donají Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donají Graham
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Halichoeres bivittatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:31 ΜΜ EST
Haemulon plumierii - Photo (c) Karl Questel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karl Questel
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Haemulon plumierii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:37 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Lithopoma phoebium - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Lithopoma phoebium, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:36 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Lutjanus mahogoni - Photo (c) Matthew Hoelscher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Lutjanus mahogoni, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:35 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Halichoeres radiatus - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Halichoeres radiatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:32 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Halichoeres bivittatus - Photo (c) Donají Graham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donají Graham
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Halichoeres bivittatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:16 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Montastraea cavernosa - Photo (c) Carlo R Sanchez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlo R Sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Montastraea cavernosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:13 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Thalassoma bifasciatum - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Thalassoma bifasciatum, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:29 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Stegastes xanthurus - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Stegastes xanthurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:51 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Abudefduf saxatilis - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Abudefduf saxatilis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:50 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Acanthostracion quadricornis - Photo (c) Pauline Walsh Jacobson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Pauline Walsh Jacobson
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Acanthostracion quadricornis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γουρουνόψαρο (Balistes capriscus)

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:48 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Γουρουνόψαρο - Photo (c) Max Ryazanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Γουρουνόψαρο (Balistes capriscus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:45 ΜΜ EST

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Acanthurus coeruleus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Acanthurus coeruleus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:17 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Oreaster reticulatus - Photo (c) mayiszambo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Oreaster reticulatus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:39 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Urobatis jamaicensis - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Urobatis jamaicensis, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:48 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Pomacanthus paru - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Pomacanthus paru, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 02:08 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Ctenophora - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Συνομοταξία Ctenophora, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:10 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Holothuria mexicana - Photo (c) Christian Amador Da Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Amador Da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Holothuria mexicana, Ένα μέλος του Ολοθούρια (Γένος Holothuria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:54 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Gymnothorax moringa - Photo (c) Arial Simpson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arial Simpson
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Gymnothorax moringa, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:51 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Parribacus antarcticus - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hickson Fergusson
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Parribacus antarcticus, Ένα μέλος του Λασποκαβούρια (Οικογένεια Scyllaridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:48 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Scorpaena plumieri - Photo (c) LASZLO ILYES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Scorpaena plumieri, Ένα μέλος του Σκορπιός (Γένος Scorpaena)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrieoutside

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:39 ΜΜ EST

Τόπος

Caribbean Sea, MX (Google, OSM)
Myrichthys breviceps - Photo (c) Joe Tomoleoni, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joe Tomoleoni
Η ταυτότητα του χρήστη christian77amador: Myrichthys breviceps, Ένα μέλος του Εγχελυόμορφα (Τάξη Anguilliformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8046