Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:46 AM CST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reyes26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:14 AM CDT

Περιγραφή

Ave en parque de San Juan de Aragón cdmx

Ardea - Photo (c) dgimler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Γένος Ardea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin-eldin

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Agelaius phoeniceus - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

amin-eldin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2013 04:33 AM CST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:45 PM CST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:35 PM CST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

ghostangel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:55 PM UTC
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostangel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 12:52 PM UTC
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

aranzacat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 01:35 PM CST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostangel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 03:32 PM UTC
Ptiliogonys cinereus - Photo (c) kueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Ptiliogonys cinereus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panecillo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

México, MX (Google, OSM)
Parabuteo unicinctus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panecillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:14 AM CDT
Vanessa annabella - Photo (c) Rose Ludwig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Vanessa annabella, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:16 PM UTC
Cynanthus latirostris - Photo (c) D. Alexander Carrillo Mtz., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Cynanthus latirostris, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)

Παρατηρητής

panecillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 05:48 PM CDT
Χελιδονίδες - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panecillo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 02:17 PM CDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

temo_design

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:28 PM CDT
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια (Γένος Araucaria)

Παρατηρητής

adriana_ignacio_bel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:42 AM UTC
Αραουκάρια - Photo (c) gvc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αραουκάρια (Γένος Araucaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina_flores1

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:02 PM UTC
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

feliscatus18

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 07:47 PM CDT
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Thorybes dorantes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

cholo5ntrol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 09:47 AM CDT
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

premkishore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:27 PM CDT

Περιγραφή

Looks like caterpillar

Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

rmr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 03:27 PM UTC
Δαχτυλιδόουρη Γάτα - Photo (c) Coronado Govaerts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celic1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021

Τόπος

Tepoztlán (Google, OSM)
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanrudy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:12 AM UTC
Automeris - Photo (c) Siruki EDUCACIÓN AMBIENTAL A.C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Γένος Automeris, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amin-eldin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2013 06:19 PM CST

Περιγραφή

Bosque de san juan

Icterus bullockii - Photo (c) Manuel Becerril González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Icterus bullockii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

amin-eldin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2013 06:08 PM CST
Πάρουλα Του Ουίλσον - Photo (c) Michael Woodruff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

amin-eldin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2013 03:02 AM CST
Κίτρινος Χυμοπότης - Photo (c) rbbrummitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:43 PM CDT
Tyrannidae - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Οικογένεια Tyrannidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Crotophaga sulcirostris - Photo (c) Jonathan de Jesús Cruz Tamayo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chicalokaverde: Crotophaga sulcirostris, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 617