Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:17 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Calinaga formosana - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Calinaga formosana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:50 ΠΜ CST

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)
Calinaga formosana - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Calinaga formosana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max822

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:44 ΜΜ CST
Calinaga formosana - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Calinaga formosana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 11:27 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)
Calinaga formosana - Photo (c) Arex Li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arex Li
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Calinaga formosana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatentonoob

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zxchang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enya12

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2015 04:12 ΜΜ CST

Τόπος

台灣南投縣 (Google, OSM)

Περιγραφή

三隻約在走廊上散步,看到人快跑!

Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

copyboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 08:02 ΠΜ CST
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenlingtsai

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 01:31 ΜΜ AWST
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liujimfood

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 01:26 ΜΜ CST
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astronomy__________-__

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:13 ΠΜ CST
Rhabdophis formosanus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Rhabdophis formosanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)

Παρατηρητής

enya12

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)
Girardinia diversifolia - Photo (c) 葉溪, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 葉溪
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Girardinia diversifolia, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chengshou

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 01:34 ΜΜ AWST

Περιγραφή

細身赤鍬形蟲

Cyclommatinus scutellaris - Photo (c) 陳正守, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 陳正守
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Cyclommatinus scutellaris, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobohog

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 08:20 ΠΜ CST
Platycarya strobilacea - Photo (c) mutolisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Platycarya strobilacea, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suchihfen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 07:38 ΠΜ AWST
Hibiscus taiwanensis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Hibiscus taiwanensis, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mutolisp

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 06:44 ΠΜ CST
Oxalis griffithii - Photo (c) 林棋欽, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 林棋欽
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Oxalis griffithii, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 03:45 ΜΜ CST

Τόπος

Taitung, TW-TA, TW (Google, OSM)
Lysimachia ardisioides - Photo (c) Yaling Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yaling Lin
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Lysimachia ardisioides, Ένα μέλος του Λυσιμαχία (Γένος Lysimachia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra_lin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:46 ΜΜ CST
Melastoma candidum - Photo (c) a being, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Melastoma candidum, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp156

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 12:42 ΜΜ CST
Lygodium japonicum - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Lygodium japonicum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

spycat77

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:47 ΠΜ CST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmwmch

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 12:43 ΜΜ CST

Τόπος

三芝區, TW (Google, OSM)
Clinopodium chinense - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Clinopodium chinense, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epiphytehsu

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 02:00 ΜΜ CST

Τόπος

Chilan, Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

Maker:L,Date:2017-7-16,Ver:5,Lens:Kan03,Act:Kan02,E-Y

Arisaema - Photo (c) Rich Engelbrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Γένος Arisaema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oak123

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 02:18 ΜΜ CST

Τόπος

台灣新竹縣 (Google, OSM)
Coniogramme japonica - Photo (c) 呂一起(Lu i-chi), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 呂一起(Lu i-chi)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Coniogramme japonica, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tstyle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:39 ΠΜ CST
Aeschynanthus acuminatus - Photo (c) Jing-Yi Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jing-Yi Lu
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Aeschynanthus acuminatus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:10 ΠΜ CST
Phasmatidae - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Οικογένεια Phasmatidae, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skydreamer

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 12:12 ΜΜ CST

Τόπος

後龍鎮, TW (Google, OSM)
Stephanotis volubilis - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sahana M
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Stephanotis volubilis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leaf0605

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)
Stephanotis volubilis - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sahana M
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Stephanotis volubilis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sowhcjimmy

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 02:35 ΜΜ CST
Stephanotis volubilis - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sahana M
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Stephanotis volubilis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist27699

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:02 ΠΜ AWST
Stephanotis volubilis - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sahana M
Η ταυτότητα του χρήστη chenshu: Stephanotis volubilis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 100464