Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attyhigh

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 07:57 ΠΜ UTC
Mertensia virginica - Photo (c) Bob Gutowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Mertensia virginica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Βασιλικός (Ocimum basilicum)

Παρατηρητής

robyn151

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 08:00 ΜΜ MST
Κοινός Βασιλικός - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Κοινός Βασιλικός (Ocimum basilicum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)

Παρατηρητής

reese_rogers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 12:39 ΜΜ UTC

Περιγραφή

There were around 15-20 of these around a tree. They’re a little larger than a golf ball but smaller than a baseball. The color is a little faded here, there were others that likely fell more recently and were more tan.

Juglans nigra - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

palmernk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 03:05 ΜΜ UTC
Acacia longifolia longifolia - Photo (c) Dion Maple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dion Maple
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Acacia longifolia ssp. longifolia, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeyhartert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 01:26 ΜΜ UTC
Laetiporus sulphureus - Photo (c) Stephen John Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen John Davies
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κλουβίδα (Chenopodium album)

Παρατηρητής

meganopteryx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Κλουβίδα - Photo (c) Mandy Rude, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mandy Rude
Η ταυτότητα του χρήστη chelsea_marie: Κλουβίδα (Chenopodium album)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6