Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cas_citizen_science

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 07:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

R. Johnson, S. McComb, N. West, J. Centoni

Octopus - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Γένος Octopus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hunterado

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:30 ΠΜ PDT
Doryteuthis opalescens - Photo (c) Christopher Chin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher Chin
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Doryteuthis opalescens, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:26 ΠΜ PDT
Panulirus interruptus - Photo (c) Patnitsa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patnitsa
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Panulirus interruptus, Ένα μέλος του Κολυμβητικά (Υποτάξη Pleocyemata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 02:47 ΜΜ PST

Περιγραφή

snorkeling

Melibe leonina - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Melibe leonina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 02:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

snorkeling

Neverita lewisii - Photo (c) Charlotte Seid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Seid
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Neverita lewisii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 02:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

snorkeling

Armina californica - Photo (c) Karolle Wall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karolle Wall
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Armina californica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhugallindsay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Mashpee, MA, US (Google, OSM)
Μέδουσα Του Φεγγαριού - Photo (c) Poul Erik Rasmussen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Poul Erik Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Μέδουσα Του Φεγγαριού (Aurelia aurita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolfindave

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:10 ΜΜ PDT
Lovenia cordiformis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Lovenia cordiformis, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolfindave

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:23 ΜΜ PDT
Dendraster excentricus - Photo (c) EllieTrombone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by EllieTrombone
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Dendraster excentricus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:37 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Worm-like parasite burrowing into a grounded Fin Whale.

Pennella balaenoptera - Photo (c) SpyingNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SpyingNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pennella balaenoptera, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:37 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Worm-like parasite burrowing into a grounded Fin Whale.

Pennella - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gonzalo Mucientes Sandoval
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Γένος Pennella, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:37 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Worm-like parasite burrowing into a grounded Fin Whale.

Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pennella balaenopterae [inactive], Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 03:45 ΠΜ PST
Sebastes serriceps - Photo (c) Helge Weissig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Helge Weissig
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Sebastes serriceps, Ένα μέλος του Σκορπαινίδες (Οικογένεια Scorpaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmsheenfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 09:08 ΠΜ PDT
Pleurobranchaea californica - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pleurobranchaea californica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryansinger1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 06:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Redondo beach canyon, 110 ft, no sun light

Pleurobranchaea californica - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pleurobranchaea californica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 08:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

La Jolla Shores, Vallecitos Point ~70ft. Found on the bottom of a dislodged giant kelp holdfast.

Pleurobranchaea californica - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pleurobranchaea californica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 10:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

~20ft

Pachycerianthus torreyi - Photo (c) Charlotte Seid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Seid
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Pachycerianthus torreyi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squishlefish

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 06:48 ΠΜ PDT
Membranipora membranacea - Photo (c) Zach Berghorst, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Berghorst
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Membranipora membranacea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squishlefish

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:03 ΠΜ PDT

Τόπος

Bird Rock (Google, OSM)
Fissurella volcano - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Fissurella volcano, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:01 ΠΜ PDT
Ophiothrix rudis - Photo (c) Julia Markey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julia Markey
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Ophiothrix rudis, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:41 ΜΜ PDT
Polycladida - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Τάξη Polycladida, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijaybarve

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 06:39 ΜΜ PDT
Megathura crenulata - Photo (c) Amber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Megathura crenulata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digitaltidepool

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:37 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeafghan

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:00 ΜΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dharris73

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:37 ΜΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryrunner

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:19 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanbar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:55 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanbar

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:53 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciacordero

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:08 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seifertchloe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:15 ΜΜ PST
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη charlotteseid: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 66