Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psychoyogi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:22 AM +07
Rhyothemis phyllis - Photo (c) Jeff Melvaine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Rhyothemis phyllis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naritsara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 04:41 PM +07
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:02 AM +07
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:09 AM +07
Agriocnemis pygmaea - Photo (c) Frederick Cheong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Agriocnemis pygmaea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icesaharat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 12:02 PM +07
Rhyothemis variegata - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Rhyothemis variegata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleyhesse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:31 PM UTC
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 11:17 AM +07
Crocothemis servilia - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 11:35 AM +07
Crocothemis servilia - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rueangritp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 11:35 AM +07
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icesaharat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:35 PM UTC
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icesaharat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 04:38 PM UTC
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tubgood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:34 PM UTC
Ceriagrion auranticum - Photo (c) Kim Dae Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Ceriagrion auranticum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2016 11:41 PM +07
Ceriagrion auranticum - Photo (c) Kim Dae Ho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Ceriagrion auranticum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014 11:59 PM +07
Trithemis pallidinervis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Trithemis pallidinervis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2014 12:04 AM +07
Ischnura aurora - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Ischnura aurora, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2016 12:07 AM +07
Ischnura senegalensis - Photo (c) Green Baron Pro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2014 12:12 AM +07
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2014 12:14 AM +07
Diplacodes nebulosa - Photo (c) Prosenjit Dawn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes nebulosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 12:17 AM +07
Crocothemis servilia - Photo (c) Anil Kumar Verma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Crocothemis servilia, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 01:23 PM UTC
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upaipol

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016 01:56 PM UTC
Pantala flavescens - Photo (c) Ryan Jacob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Pantala flavescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieglasser

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieglasser

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021
Libellago lineata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Libellago lineata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieglasser

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2013 05:28 PM +07
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2013 03:04 PM +07
Brachythemis contaminata - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachythemis contaminata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2013 09:31 AM +07
Diplacodes trivialis - Photo (c) sou_mukh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by soumendra Mukhopadhyay
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Diplacodes trivialis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2013 11:27 AM +07
Orthetrum sabina - Photo (c) jeevan jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Orthetrum sabina, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2013 02:02 PM +07
Brachydiplax chalybea - Photo (c) lenachow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachydiplax chalybea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2013 11:47 AM +07
Brachydiplax chalybea - Photo (c) lenachow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη chalita: Brachydiplax chalybea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 594