Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrum

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:36 PM CEST
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Moehringia bavarica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrum

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 05:19 PM CEST
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Moehringia bavarica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 01:51 PM CET
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Moehringia bavarica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfschritt

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015
Scorzonera rosea - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Scorzonera rosea, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 10:36 AM CEST
Riccia glauca - Photo (c) 楊玉鳳, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia glauca, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:52 PM CEST
Imbribryum mildeanum - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Imbribryum mildeanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 10:10 AM CEST
Racomitrium heterostichum - Photo (c) Lauren Magner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Racomitrium heterostichum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:03 AM CEST
Frullania fragilifolia - Photo (c) Andrea Pane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Frullania fragilifolia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:28 AM CEST
Galium saxatile - Photo (c) Dave Rogers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Galium saxatile, Ένα μέλος του Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:57 PM CEST
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rafael Medina
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Ptilium crista-castrensis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 03:13 PM CEST
Hypnum jutlandicum - Photo (c) deboas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Hypnum jutlandicum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:16 PM CEST
Andreaea rothii - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Andreaea rothii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:53 PM CEST
Dicranum spurium - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Dicranum spurium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:56 PM CEST
Antitrichia curtipendula - Photo (c) mossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Antitrichia curtipendula, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:16 PM CEST
Lewinskya rupestris - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Lewinskya rupestris, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woutervanlanduyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:47 PM CEST
Riccia sorocarpa - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia sorocarpa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:05 PM PDT
Ricciocarpos natans - Photo (c) Shaun Pogacnik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Ricciocarpos natans, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:07 AM CET
Geheebia spadicea - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Geheebia spadicea, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico2319

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:23 PM EEST
Quercus rubra - Photo (c) Maggie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico2319

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:21 PM EEST
Salix caprea - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Salix caprea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico2319

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:41 PM EEST
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Reynoutria japonica, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:14 PM CEST
Oxytropis montana - Photo (c) Bernd Haynold, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Oxytropis montana, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brothernorbert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 01:41 PM CEST
Linum alpinum - Photo (c) Marc Blanc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Linum alpinum, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 03:21 PM CEST
Tofieldia calyculata - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Tofieldia calyculata, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariareicht

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)
Herzogiella seligeri - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Herzogiella seligeri, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 09:36 AM CEST

Ετικέτες

Fallopia dumetorum - Photo (c) Repina Tatyana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Fallopia dumetorum, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος (Asphodelus ramosus)

Παρατηρητής

pavelne

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Montenegro (Google, OSM)
Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Ασφόδελος Ο Πολύκλαδος (Asphodelus ramosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 05:24 PM CEST
Primula clusiana - Photo (c) martind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Primula clusiana, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2012 01:59 PM CEST
Eriophorum scheuchzeri - Photo (c) Dawn Endico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Eriophorum scheuchzeri, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaisi

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 01:17 PM CEST

Τόπος

Tyrnauer Almhütte (Google, OSM)
Selaginella helvetica - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Selaginella helvetica, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4291