Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:06 ΠΜ CET

Τόπος

Susak, Kroatien (Google, OSM)

Περιγραφή

@ch_berg: ich habe leider den Namen wieder vergessen

Tripidium ravennae - Photo (c) Lyrae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lyrae
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Tripidium ravennae, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiep

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:27 ΠΜ CET
Verbascum sinuatum - Photo (c) .Bambo., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Verbascum sinuatum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iborsic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:59 ΜΜ CET
Senecio angulatus - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Senecio angulatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Παπαρούνα (Glaucium flavum)

Παρατηρητής

iborsic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:23 ΜΜ CET
Κίτρινη Παπαρούνα - Photo (c) Phil Sellens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Κίτρινη Παπαρούνα (Glaucium flavum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:25 ΠΜ CET

Τόπος

Susak, Kroatien (Google, OSM)
Southbya nigrella - Photo (c) Stefan Neuwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Neuwirth
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Southbya nigrella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:52 ΠΜ CET

Τόπος

Susak, Kroatien (Google, OSM)
Orthotrichum diaphanum - Photo (c) Marcin Klisz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcin Klisz
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Orthotrichum diaphanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:25 ΜΜ CET

Τόπος

Susak, Kroatien (Google, OSM)
Mesoptychia turbinata - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Mesoptychia turbinata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:54 ΠΜ CET

Τόπος

Ćunski, Kroatien (Google, OSM)

Περιγραφή

cf

Riccia sorocarpa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia sorocarpa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:48 ΠΜ CET

Τόπος

Ćunski, Kroatien (Google, OSM)
Riccia sorocarpa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia sorocarpa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 10:53 ΠΜ CET

Τόπος

Ćunski, Kroatien (Google, OSM)
Riccia bicarinata - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia bicarinata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:13 ΜΜ CET

Τόπος

Ćunski, Croatia (Google, OSM)
Κενταύριο - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Κενταύριο (Γένος Centaurium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:06 ΜΜ CET

Τόπος

Ćunski, Croatia (Google, OSM)
Phymatoceros bulbiculosus - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Belinda Lo
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Phymatoceros bulbiculosus, Ένα μέλος του Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:44 ΠΜ CET

Τόπος

Ćunski, Croatia (Google, OSM)
Riccia bicarinata - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia bicarinata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:00 ΜΜ CET

Τόπος

Ćunski, Croatia (Google, OSM)
Phymatoceros bulbiculosus - Photo (c) Belinda Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Belinda Lo
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Phymatoceros bulbiculosus, Ένα μέλος του Ανθοκερωτά (Συνομοταξία Anthocerotophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 03:29 ΜΜ CET
Riccia nigrella - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia nigrella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 12:17 ΜΜ CET
Riccia sorocarpa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia sorocarpa, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiep

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:25 ΜΜ CET

Τόπος

Kroatien (Google, OSM)
Saxifraga tridactylites - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Saxifraga tridactylites, Ένα μέλος του Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:46 ΜΜ CET
Πιστακία - Photo (c) biodivinf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Πιστακία (Γένος Pistacia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:49 ΜΜ CET
Rhynchostegiella tenella - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Rhynchostegiella tenella, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:26 ΜΜ CET

Περιγραφή

det. M. Pöltl & C. Berg

Riccia nigrella - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Riccia nigrella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 06:04 ΜΜ CET
Archidium alternifolium - Photo (c) Marcel Hospers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcel Hospers
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Archidium alternifolium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:33 ΜΜ CET
Rhynchostegium megapolitanum - Photo (c) Zoltán Nagy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zoltán Nagy
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Rhynchostegium megapolitanum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 01:48 ΜΜ CET

Περιγραφή

leg. C. Berg

Cheilothela chloropus - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Cheilothela chloropus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 01:44 ΜΜ CET
Habrodon perpusillus - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Habrodon perpusillus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 01:12 ΜΜ CET
Leptodon smithii - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rafael Medina
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Leptodon smithii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:50 ΜΜ CET
Zygodon rupestris - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Zygodon rupestris, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:37 ΜΜ CET
Scleropodium touretii - Photo (c) Chris Evers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Evers
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Scleropodium touretii, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:24 ΜΜ CET
Tortella nitida - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Tortella nitida, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:57 ΠΜ CET
Rhynchostegiella tenella - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Rhynchostegiella tenella, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:56 ΠΜ CET

Περιγραφή

det. C. Berg

Bryum canariense - Photo (c) 2012 John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ch_berg: Bryum canariense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8108