Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrohmartins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2015 06:49 ΜΜ -02

Περιγραφή

GV15

Tibellus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Γένος Tibellus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatobrito

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017
Actinopus - Photo (c) Pedro H. Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro H. Martins
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Γένος Actinopus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)

Παρατηρητής

sarahrinouye

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 09:43 ΠΜ PDT
Eremobatidae - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Eremobatidae, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaquinmovia

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 04:10 ΜΜ -03
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 07:08 ΜΜ CEST
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatobrito

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018

Τόπος

UFMG (Google, OSM)
Mastophora carpogaster - Photo (c) Renato Brito, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Renato Brito
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Mastophora carpogaster, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

locianu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

I think it's a crab spider, but I'm not sure

Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagopcol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) Aka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

ignaciomoreiracorral

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:20 ΜΜ EDT

Τόπος

170184, Ecuador (Google, OSM)
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilia_vega6

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:41 ΜΜ -05

Περιγραφή

Está en el techo de mi casa, su telaraña está en unos eternits de asbesto.

Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulogcarvalho

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:51 ΠΜ -03
Latrodectus geometricus - Photo (c) Jesse Rorabaugh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:45 ΠΜ -05
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biol_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 11:36 ΠΜ UTC
Lyssomanes - Photo (c) allencraig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Γένος Lyssomanes, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_soul_pa

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 03:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Los Alveos (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto tomada por Antonia Santana

Gasteracantha cancriformis - Photo (c) kenbuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Gasteracantha cancriformis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioduque

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 12:10 ΜΜ EDT
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

kellyramos

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 12:47 ΜΜ -03
Θωμισίδες - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philodendronjoe

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 07:01 ΜΜ SAST
Araneidae - Photo (c) Aka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

wstu

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 02:52 ΜΜ EDT
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas-u-oliveira

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:10 ΠΜ -03
Micrathena plana - Photo (c) Agustin Fatecha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Agustin Fatecha
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Micrathena plana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Micrathena plana - Photo (c) Agustin Fatecha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Agustin Fatecha
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Micrathena plana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfamiot

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:00 ΜΜ MDT

Περιγραφή

UV lights

Araneidae - Photo (c) Aka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limarosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Micrathena - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Γένος Micrathena, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro3111

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 07:08 ΜΜ -03
Sparassidae - Photo (c) Chen Gim Choon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chen Gim Choon
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 09:14 ΠΜ -03
Araneidae - Photo (c) Aka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viniciusferraz

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:15 ΜΜ -03

Τόπος

Araçás (Google, OSM)
Phoneutria - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Γένος Phoneutria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 12:57 ΜΜ -03
Alpaida carminea - Photo (c) rdsage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdsage
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Alpaida carminea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helbert90

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 03:13 ΜΜ -03
Latrodectus geometricus - Photo (c) Jesse Rorabaugh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Latrodectus geometricus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 02:46 ΜΜ -03
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murddock

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 05:40 ΜΜ -03
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasmaldonado

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020
Argiope argentata - Photo (c) Jon Church, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jon Church
Η ταυτότητα του χρήστη cesarmanducas: Argiope argentata, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 122