Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scobbold

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:04 ΠΜ MST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:44 ΠΜ PST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:53 ΠΜ PST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:13 ΠΜ PST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:06 ΠΜ PST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebees

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:49 ΠΜ PST
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff465

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:11 ΠΜ CST
Arbutus tessellata - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus tessellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinashalisko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 12:43 ΜΜ CST
Quercus resinosa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Quercus resinosa, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos1869

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:45 ΠΜ CST
Quercus resinosa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Quercus resinosa, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermopereznegron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 11:07 ΠΜ CST
Quercus resinosa - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Quercus resinosa, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_em

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 09:59 ΠΜ CST
Enterolobium cyclocarpum - Photo (c) Patricia Romero Salas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patricia Romero Salas
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Enterolobium cyclocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

refren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:21 ΠΜ MST

Τόπος

Ures, Son., MX (Google, OSM)
Fouquieria splendens - Photo (c) Jesús Niño C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jesús Niño C.
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Fouquieria splendens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulbenavides

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)
Lophophora williamsii - Photo (c) gareis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gareis
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Lophophora williamsii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unacxel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:47 ΠΜ CST
Arctostaphylos pungens - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arctostaphylos pungens, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)

Παρατηρητής

sukoca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 02:11 ΜΜ CST
Ρετσινολαδιά - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Ρετσινολαδιά (Ricinus communis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vic08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 04:21 ΜΜ CST
Rhinophrynus dorsalis - Photo (c) Alvaro Monter Pozos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alvaro Monter Pozos
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Rhinophrynus dorsalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

cesar_alejandro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:24 ΠΜ CST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romansanchez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:43 ΜΜ MST
Hesperocyparis lusitanica - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Hesperocyparis lusitanica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romansanchez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:43 ΜΜ MST
Κυπαρίσσι - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)

Παρατηρητής

luz_edith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 06:18 ΜΜ CST
Αγριοκαπνός - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Αγριοκαπνός (Nicotiana glauca)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luz_edith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:16 ΜΜ CST
Cylindropuntia imbricata - Photo (c) omcelroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Cylindropuntia imbricata, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luz_edith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 07:05 ΜΜ CST
Jatropha dioica - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Jatropha dioica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_gabriel84180

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Nayarit, MX (Google, OSM)
Ara militaris - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Ara militaris, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepineda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 05:45 ΜΜ CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josepineda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 05:19 ΜΜ CST
Cardinalis sinuatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Cardinalis sinuatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danya027

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 03:22 ΜΜ CST
Arbutus tessellata - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus tessellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:09 ΜΜ CST
Arbutus tessellata - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus tessellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 01:09 ΜΜ CST
Arbutus arizonica - Photo (c) Ilja Fescenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilja Fescenko
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus arizonica, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:50 ΜΜ CST

Τόπος

Guanajuato, Mexico (Google, OSM)
Arbutus arizonica - Photo (c) Ilja Fescenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ilja Fescenko
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus arizonica, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_becker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 12:10 ΜΜ CST

Τόπος

Guanajuato, Mexico (Google, OSM)
Arbutus tessellata - Photo (c) conabio_bancodeimagenes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by conabio_bancodeimagenes
Η ταυτότητα του χρήστη cesaregenerativegaia: Arbutus tessellata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 468