Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vernal3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:23 PM EDT

Περιγραφή

74* F sunny. Attached to fruiting end of grass in maintained, wild grassy field.

Campopleginae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Υποοικογένεια Campopleginae, Ένα μέλος του Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgraveolens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:13 PM CDT
Cameraria - Photo (c) Jim Vargo at Moth Photographers Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Cameraria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:23 PM EDT

Περιγραφή

on solidago gigantea

Ophiomyia maura - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Ophiomyia maura, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά Υφομοταξία Pterygota

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:24 PM EDT

Περιγραφή

On Grape vine.

Probably not a Leafminers, but maybe a close relative.

Πτερυγωτά - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brnhn

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 02:35 PM HST

Περιγραφή

leaf mining insect on thimbleberry

Agromyza vockerothi - Photo (c) Scott Gilmore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Agromyza vockerothi, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:48 PM CDT

Περιγραφή

HP: Yellow Sweetclover (Melilotus officinalis)

Liriomyza - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Liriomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:49 PM CDT

Περιγραφή

HP: Curly Dock
Some blotches covered entire leaves

Pegomya bicolor - Photo (c) kidneymoth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Τμήμα Pegomya bicolor, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 01:36 PM EDT

Περιγραφή

On American aster?

Ophiomyia parda - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Ophiomyia parda, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbrighton

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 02:52 PM EDT

Περιγραφή

Leaf mine on Solidago odora.

Calycomyza solidaginis - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Calycomyza solidaginis, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:18 PM EDT

Περιγραφή

On creeping thistle.

Phytomyza spinaciae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phytomyza spinaciae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewbeziat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 04:08 PM EDT

Περιγραφή

This is a picture of Phyllocnistis liriodendronella on a Tulip Poplar at Chesapeake High School in Pasadena, Maryland.

Phyllocnistis liriodendronella - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phyllocnistis liriodendronella, Ένα μέλος του Φυλλοκνίστης (Γένος Phyllocnistis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:00 PM CDT

Περιγραφή

on Geum canadense (prev obs)

Metallus lanceolatus - Photo (c) Jason Dombroskie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Metallus lanceolatus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 01:28 PM EDT
Phytomyza minuscula group - Photo (c) Whitney Mattila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Σύνθετο Phytomyza minuscula group, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 04:03 PM EDT

Περιγραφή

Black Locust

Parectopa robiniella - Photo (c) Timothy Reichard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Parectopa robiniella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Solidago sp.

Nemorimyza posticata - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Nemorimyza posticata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Ageratina altissima

Liriomyza - Photo (c) steve_kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Liriomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Chenopodium album

Chrysoesthia sexguttella - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Chrysoesthia sexguttella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Nemorimyza maculosa - Photo (c) Sequoia Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Nemorimyza maculosa, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza brassicae - Photo (c) Jason Dombroskie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza brassicae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Monarthropalpus flavus - Photo (c) Julia Schwierking, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Monarthropalpus flavus, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Phytomyza spinaciae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phytomyza spinaciae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza eupatorii - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza eupatorii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Dibolia borealis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Dibolia borealis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza violivora - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza violivora, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza violivora - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza violivora, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza violivora - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza violivora, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakemccumber

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 01:17 PM EDT

Περιγραφή

On Brasenia

Ετικέτες

Polypedilum braseniae - Photo (c) Nathaniel Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Polypedilum braseniae, Ένα μέλος του Χειρονομίνοι (Φυλή Chironomini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:49 PM EDT

Τόπος

halton region, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Halton Hills, ON
On Bitternut(?) Hickory

Ετικέτες

Coleophora - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Coleophora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:57 PM EDT

Τόπος

halton region, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Halton Hills, ON
On underside of Bitternut(?) Hickory

Ετικέτες

Coleophora - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Coleophora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Liriomyza taraxaci - Photo (c) Julia Blyth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza taraxaci, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 32906