Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

cynestor

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 04:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

For the leaf blotch mines, perhaps parasitized. Quercus agrifolia host. Never seem to find fresh ones.

Ζωή - Photo (c) Natalie McNear, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Natalie McNear
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:14 ΜΜ EDT
Porphyrosela minuta - Photo (c) Emily Summerbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Summerbell
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Porphyrosela minuta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcthetc1

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:10 ΜΜ EDT
Phyllocnistis vitegenella - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ken Kneidel
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phyllocnistis vitegenella, Ένα μέλος του Φυλλοκνίστης (Γένος Phyllocnistis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingtexan

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 06:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Acrocercops quinquistrigella - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Acrocercops quinquistrigella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 12:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

102101

Phyllonorycter fitchella - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phyllonorycter fitchella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

ddmarie817

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 10:55 ΠΜ EST
Αράχνες - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:07 ΜΜ CDT
Cameraria - Photo (c) Simon Goodman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Simon Goodman
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Cameraria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sur feuille d'Impatiens capensis.

Phytoliriomyza melampyga - Photo (c) anneke1998, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phytoliriomyza melampyga, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:57 ΜΜ EDT
Cerodontha angulata - Photo (c) Jason J. Dombroskie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason J. Dombroskie
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Cerodontha angulata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pes_c515

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:38 ΜΜ EDT
Agromyzidae - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Οικογένεια Agromyzidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pes_c515

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:07 ΜΜ EDT
Phytomyza agromyzina - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Phytomyza agromyzina, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Lonicera

Aulagromyza - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Aulagromyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:34 ΜΜ EDT
Agromyza aristata - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Don Sutherland
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Agromyza aristata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on snakeroot (?)

Liriomyza - Photo (c) Jim Petranka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Petranka
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Liriomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 04:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Ageratina altissima

Liriomyza - Photo (c) Jim Petranka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Petranka
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Liriomyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:12 ΜΜ EDT
Phytomyza minuscula group - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Σύνθετο Phytomyza minuscula group, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 10:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Lonicera dioica

Aulagromyza - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Aulagromyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:54 ΜΜ EDT
Liriomyza eupatorii - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza eupatorii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxmiley

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 02:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Rupert, VT, USA (Google, OSM)
Ophiomyia parda - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Ophiomyia parda, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:22 ΜΜ EDT
Liriomyza arctii - Photo (c) Bernal Arce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernal Arce
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza arctii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:24 ΜΜ EDT
Liriomyza arctii - Photo (c) Bernal Arce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernal Arce
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza arctii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:35 ΜΜ EDT
Nemorimyza posticata - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Nemorimyza posticata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:36 ΜΜ EDT
Liriomyza arctii - Photo (c) Bernal Arce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernal Arce
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza arctii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 04:44 ΜΜ EDT
Nemorimyza posticata - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Nemorimyza posticata, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

mommyandliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:08 ΠΜ EDT
Impatiens - Photo (c) Dominicus Johannes Bergsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:41 ΜΜ CDT
Phytomyza minuscula group - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Σύνθετο Phytomyza minuscula group, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:00 ΠΜ EDT
Liriomyza eupatorii - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Liriomyza eupatorii, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:39 ΠΜ EDT
Agromyza vockerothi - Photo (c) Joe MacIndewar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe MacIndewar
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Agromyza vockerothi, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennedynatalie

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:47 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Evidence of tunnels from leaf miner

Phytomyza minuscula group - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Σύνθετο Phytomyza minuscula group, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 11:53 ΠΜ EDT
Agromyza - Photo (c) daviddodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by daviddodd
Η ταυτότητα του χρήστη ceiseman: Γένος Agromyza, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 75753