Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:31 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) macrhybopsis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 10:17 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Νανογέρακο - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Νανογέρακο (Falco columbarius)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 10:49 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Limosa fedoa - Photo (c) itazura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:55 ΠΜ AKDT
Ασπρομέτωπη Χήνα - Photo (c) Erik Eckstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Eckstein
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Ασπρομέτωπη Χήνα (Anser albifrons)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:24 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:37 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:30 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 12:18 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Haematopus bachmani - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Haematopus bachmani, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 03:42 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 05:10 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 03:42 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

being eaten by Bald Eagle

Cymatogaster aggregata - Photo (c) americannaturalist90, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by americannaturalist90
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Cymatogaster aggregata, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 02:01 ΜΜ AKDT

Τόπος

Channel, UAS Ramp (Google, OSM)

Ετικέτες

Χιονόπαπια - Photo (c) clicque, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by clicque
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:25 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:37 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:36 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Calidris mauri - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Calidris mauri, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:02 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανικός Αμμοσφυριχτής (Charadrius semipalmatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 06:25 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:06 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Troglodytes pacificus - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Troglodytes pacificus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 10:58 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:26 ΜΜ AKDT
Αμερικανική Φαλαρίδα - Photo (c) arachphotobia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arachphotobia
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:09 ΜΜ AKDT

Τόπος

Channel, UAS Ramp (Google, OSM)
Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:05 ΜΜ AKDT

Τόπος

Channel, UAS Ramp (Google, OSM)
Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 07:29 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Histrionicus histrionicus - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Histrionicus histrionicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:27 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sawmill Cove (Google, OSM)
Larus brachyrhynchus - Photo (c) Teale Fristoe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Teale Fristoe
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Larus brachyrhynchus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 03:38 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Passerella iliaca - Photo (c) Blake Ross, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Blake Ross
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Passerella iliaca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 02:31 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sawmill Cove (Google, OSM)
Branta hutchinsii - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Branta hutchinsii, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:43 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sawmill Cove (Google, OSM)
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:23 ΜΜ AKDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:22 ΜΜ AKDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:24 ΜΜ AKDT
Zonotrichia atricapilla - Photo (c) steve_ha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Zonotrichia atricapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1467