Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 12:13 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 04:55 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkarowan

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 03:58 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017 05:35 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

With Black Oystercatcher - the seemed to be waiting to try and steal the limpet the oystercatcher had. Shortly after this photo was taken, it looked like the oystercatcher dropped the limpet and the crow made a dive for it (I'm not sure if it was successful).

Corvus brachyrhynchos caurinus - Photo (c) Guy Monty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Corvus brachyrhynchos ssp. caurinus, Ένα μέλος του Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 09:21 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Accipiter striatus - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Accipiter striatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:43 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Cerorhinca monocerata - Photo (c) Eric Ellingson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Cerorhinca monocerata, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:37 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

with kestrel

Cyanocitta stelleri - Photo (c) Kai Schreiber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Cyanocitta stelleri, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:19 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Oceanodroma furcata - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Oceanodroma furcata, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:15 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Passerculus sandwichensis - Photo (c) Steve Thompson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Passerculus sandwichensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:01 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) Caleb Slemmons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 11:57 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Τριδάκτυλος Γλάρος - Photo (c) Caleb Slemmons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 12:13 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

or at least on the Herring Gull side, if it's a Cook Inlet Gull

Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Roger Debenham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:01 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Καφέ Αρκούδα - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:43 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Anthus rubescens - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Anthus rubescens, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:55 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Oceanodroma furcata - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Oceanodroma furcata, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:23 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Βαλτόμπουφος - Photo (c) Hugo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 07:18 PM AKDT
Odocoileus hemionus sitkensis - Photo (c) chris_charlesworth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Odocoileus hemionus ssp. sitkensis, Ένα μέλος του Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 08:43 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Parkesia noveboracensis - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Parkesia noveboracensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:36 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 06:04 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 09:45 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 07:19 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Καρατζάς - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Καρατζάς (Hydroprogne caspia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 05:31 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 11:17 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Chaetura vauxi - Photo (c) Nancy Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Chaetura vauxi, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:45 AM AKDT

Ετικέτες

Cerorhinca monocerata - Photo (c) Eric Ellingson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Cerorhinca monocerata, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Ετικέτες

Πετρίτης - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Πετρίτης (Falco peregrinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:43 AM AKDT
Oceanodroma furcata - Photo (c) Ken Chamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Oceanodroma furcata, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:06 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Fratercula corniculata - Photo (c) Alexander Viduetsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Fratercula corniculata, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:25 AM AKDT

Ετικέτες

Xema sabini - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Xema sabini, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:59 PM AKDT

Περιγραφή

Other observers have better photos

Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cedarleaf: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1082