Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantas_en_antesis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:37 AM -03
Berberis chilensis - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Berberis chilensis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hug0m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:45 AM -03
Eriopis chilensis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Eriopis chilensis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_silva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:54 AM -03
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:54 PM -03
Peumus boldus - Photo (c) Italo Pérez Codern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Peumus boldus, Ένα μέλος του Δαφνώδη (Τάξη Laurales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:34 PM -03
Lapageria rosea - Photo (c) Peter Peterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Lapageria rosea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:55 PM -03
Puya chilensis - Photo (c) nzwide, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Puya chilensis, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:15 PM -04
Loasa triloba - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Loasa triloba, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 08:41 AM ADT
Colliguaja odorifera - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Colliguaja odorifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:30 PM ADT

Περιγραφή

Ex fisa colonizada por romerillo, marcando su titulo de especie pionera

Baccharis linearis - Photo (c) Saif Albornoz H., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Baccharis linearis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osvaldo_sagues

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:26 PM -03
Cryptocarya alba - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Cryptocarya alba, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makertobey

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:41 PM -04
Phytotoma rara - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Phytotoma rara, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:00 AM -04
Pasithea caerulea - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:22 AM -04
Porlieria chilensis - Photo (c) Salvador Velásquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Porlieria chilensis, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:34 AM -04
Eccremocarpus scaber - Photo (c) john_barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Eccremocarpus scaber, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin_rufipes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021
Amsinckia calycina - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Amsinckia calycina, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentina_ampuero

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 08:58 PM UTC
Loasa placei - Photo (c) nicrodemo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Loasa placei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:41 PM -04
Trichocereus chiloensis - Photo (c) ebrandis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Trichocereus chiloensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:58 PM -04
Pasithea caerulea - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nodora

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:05 PM -04
Phycella cyrtanthoides - Photo (c) casalejf, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Phycella cyrtanthoides, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_villarroel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:57 AM -03
Schinus latifolia - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Schinus latifolia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 01:09 PM -03
Baccharis salicifolia - Photo (c) Becca Hackett-Levy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Baccharis salicifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viasalvaje

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:28 PM UTC

Περιγραφή

Sector de Escalada: Piedra Rajada

Loasa placei - Photo (c) nicrodemo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Loasa placei, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriciobastian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 01:09 PM -03
Muehlenbeckia hastulata - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Muehlenbeckia hastulata, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florecerenelcaos

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:24 PM UTC
Solanum crispum - Photo (c) M a n u e l, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Solanum crispum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliaceae

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:56 AM -04
Berberis darwinii - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Berberis darwinii, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 11:26 AM -04
Tachuris rubrigastra - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Tachuris rubrigastra, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:30 PM -04

Περιγραφή

Arbusto endémico, el Tralhuén (Trevoa quinquenervia) .

(*): Identificado por nodora .

Trevoa quinquenervia - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Trevoa quinquenervia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 12:32 PM UTC
Lithraea caustica - Photo (c) sofia_floresm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Lithraea caustica, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaperezorellana

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 02:10 PM UTC
Tristerix aphyllus - Photo (c) mthiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Tristerix aphyllus, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mildred_ehrenfeld

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 10:06 AM -04
Eschscholzia californica - Photo (c) Gwen Noda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cecili_v: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 243