Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:53 ΠΜ -03
Amphisbaena bolivica - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena bolivica, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo22nfrog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:16 ΠΜ -04

Τόπος

Bodoquena, MS, BR (Google, OSM)
Amphisbaena mertensii - Photo (c) Mariana Ferreira Piñeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mariana Ferreira Piñeiro
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena mertensii, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulcyvazquez

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 01:34 ΜΜ -03
Leposternon - Photo (c) Felipe Tubarão, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Tubarão
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Leposternon, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borealisuruguay

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 01:02 ΜΜ -03
Amphisbaena kingii - Photo (c) Facundo Quintela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Facundo Quintela
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena kingii, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katodaiki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:19 ΜΜ -03
Amphisbaena camura - Photo (c) Daniel Galindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Galindo
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena camura, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

confauna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Garden, perhaps same individual seen in 2019?

Amphisbaena camura - Photo (c) Daniel Galindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Galindo
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena camura, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

confauna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

In the garden

Amphisbaena camura - Photo (c) Daniel Galindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Galindo
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena camura, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 07:32 ΠΜ -03
Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_salvador

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:46 ΜΜ -04
Amphisbaena camura - Photo (c) Daniel Galindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Galindo
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena camura, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monzza

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024
Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvand

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:46 ΜΜ +0330

Τόπος

Khūzestān, IR (Google, OSM)
Diplometopon zarudnyi - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Diplometopon zarudnyi, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

topra

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:55 ΠΜ +0330
Diplometopon zarudnyi - Photo (c) hossein_nabizadeh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Diplometopon zarudnyi, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian_moises

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 06:22 ΠΜ -03
Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sss0

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Blanus tingitanus - Photo (c) Baudilio Rebollo Fernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Blanus tingitanus, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό
Leposternon microcephalum - Photo (c) Liu Idárraga Orozco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu Idárraga Orozco
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Leposternon microcephalum, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrufray

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2012 07:36 ΜΜ -03
Amphisbaena vanzolinii - Photo (c) adrianomaciel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by adrianomaciel
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena vanzolinii, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anikaanderson

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Rhineura floridana - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Rhineura floridana, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafapsilva

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savioinacio

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:56 ΜΜ -03
Leposternon microcephalum - Photo (c) Liu Idárraga Orozco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu Idárraga Orozco
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Leposternon microcephalum, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matuzalemn

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 11:39 ΠΜ -03
Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

her_vulgaris

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 09:16 ΠΜ -03

Ετικέτες

Amphisbaena - Photo (c) acascenso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by acascenso
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Amphisbaena, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brabuleta

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 05:00 ΜΜ -03
Amphisbaena darwinii - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena darwinii, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitorcdg

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Περιγραφή

Encontrada dentro de residência e solta em área de mata
@marco_sena @ccostah

Chironius - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Chironius, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushmansparkles_

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 10:01 ΠΜ AST

Περιγραφή

Amphisbeana fuliginosa predated on by Bothrops atrox

Amphisbaena fuliginosa - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthieu Berroneau
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Amphisbaena fuliginosa, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:35 ΜΜ -03
Siphonops annulatus - Photo (c) Cesar Barrio-Amorós, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Siphonops annulatus, Ένα μέλος του Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathancfe2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 09:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Boipeva, provavelmente filhote, encontrada em meio à area de mata atlântica.

Ετικέτες

Xenodon neuwiedii - Photo (c) Ísis Meri Medri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ísis Meri Medri
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Xenodon neuwiedii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettinadungs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Brazilian snake-necked turtle

Hydromedusa - Photo (c) Douglas Bete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Bete
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Hydromedusa, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagolyra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:35 ΜΜ -03
Siphonops - Photo (c) AJ Cann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Γένος Siphonops, Ένα μέλος του Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelpodas

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 08:29 ΜΜ -03

Τόπος

Bertioga (Google, OSM)
Xenopholis scalaris - Photo (c) Arthur de Sena, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arthur de Sena
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Xenopholis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

decklan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:53 ΠΜ SAST
Zygaspis arenicola - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη ccostah: Zygaspis arenicola, Ένα μέλος του Αμφίσβαινες (Υποτάξη Amphisbaenia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 6588