Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Wenham, MA, USA (Google, OSM)
Chamaecyparis thyoides - Photo (c) Milo Pyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Chamaecyparis thyoides, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark935

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:49 ΜΜ UTC
Chamaecyparis thyoides - Photo (c) Milo Pyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Chamaecyparis thyoides, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Boswell, PA, US (Google, OSM)
Chamaecyparis thyoides - Photo (c) Milo Pyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Chamaecyparis thyoides, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Wenham, MA, USA (Google, OSM)
Chamaecyparis thyoides - Photo (c) Milo Pyne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Chamaecyparis thyoides, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:00 ΜΜ EDT
Erigeron annuus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron annuus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:52 ΜΜ ADT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 04:51 ΜΜ ADT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 04:56 ΜΜ ADT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:28 ΜΜ EDT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:11 ΜΜ EDT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryah

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 02:10 ΜΜ EDT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emason6

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 03:44 ΜΜ EDT
Erigeron philadelphicus - Photo (c) Jimmy Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron philadelphicus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rierympk

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 04:01 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

sanderson1976

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:53 ΜΜ EDT
Phalacroloma - Photo (c) Steve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Τμήμα Phalacroloma, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

bluearek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Erigeron quercifolius - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Erigeron quercifolius, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαβίνα (Τμήμα Sabina)

Παρατηρητής

charishd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 03:11 ΜΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)

Παρατηρητής

richardzimny

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 06:19 ΜΜ EDT
Cryptomeria japonica - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Cryptomeria japonica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρκευθος (Γένος Juniperus)

Παρατηρητής

firewindrefuge

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 04:45 ΜΜ EDT
Άρκευθος - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Άρκευθος (Γένος Juniperus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrandolph

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 08:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

tall, rough textured leaves and, small leaves, very “full”, similar to a pine tree

Platycladus orientalis - Photo (c) aparilly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Platycladus orientalis, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 11:32 ΠΜ EST

Περιγραφή

?

Ετικέτες

Elymus virginicus - Photo (c) Jeff Skrentny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Skrentny
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Elymus virginicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μελισσόχορτο (Melissa officinalis)

Παρατηρητής

jmkosanovich

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:53 ΠΜ CDT
Nepetoideae - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Υποοικογένεια Nepetoideae, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric-schmitty

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 10:22 ΜΜ CDT
Nepeta cataria - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Nepeta cataria, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2015 07:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very tall. Leaves grow very close together. abitat of forest behind school.

Carya cordiformis - Photo (c) Plant Image Library, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Carya cordiformis, Ένα μέλος του Καρυοειδή (Οικογένεια Juglandaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

lorrie39

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:36 ΜΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ride4whiskey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Jackson (Google, OSM)
Ilex cornuta - Photo (c) amarcianae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by amarcianae
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Ilex cornuta, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

iousler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 10:19 ΠΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waylandconservation

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:26 ΠΜ EDT
Acalypha - Photo (c) Sara Rall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sara Rall
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Γένος Acalypha, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory100

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:47 ΠΜ EDT
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunkissed42

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 08:03 ΜΜ EDT
× hesperotropsis leylandii - Photo (c) Maggie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: × hesperotropsis leylandii, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hipstermama

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:22 ΜΜ CDT
Clematis tangutica - Photo (c) Bob Franklin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cazort: Clematis tangutica, Ένα μέλος του Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18591