Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

dysm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 10:00 ΜΜ EST

Περιγραφή

Mancala

Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamhutcheson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:25 ΜΜ PST
Aythya valisineria - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Aythya valisineria, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

joy4birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 10:15 ΠΜ EST
Στεφανοπρίστης - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awoo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 07:12 ΜΜ PST

Τόπος

Gold River, CA, US (Google, OSM)
Podilymbus podiceps - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Podilymbus podiceps, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

bthompson44

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 08:45 ΠΜ +0530
Γάτα - Photo (c) Von.grzanka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Γάτα (Felis catus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lori308

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 03:52 ΜΜ EST
Melanerpes carolinus - Photo (c) SW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SW
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jairocad

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 10:40 ΠΜ -05

Περιγραφή

Carpintero Bellotero

Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmcook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:31 ΜΜ MST

Περιγραφή

With Gambel's Quail

Agelaius phoeniceus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Agelaius phoeniceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gherritz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:01 ΠΜ CST
Salpinctes obsoletus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Salpinctes obsoletus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfreeman7

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 03:49 ΜΜ EST

Περιγραφή

a one-legged stance

Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) adri13114, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by adri13114
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 06:11 ΜΜ EST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:43 ΜΜ CET

Τόπος

Dubeč, Czechia (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:36 ΜΜ CET

Τόπος

Dubeč, Czechia (Google, OSM)
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:03 ΠΜ CET
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:02 ΠΜ CET
Βουβόκυκνος - Photo (c) Mark Sikking, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Sikking
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 11:02 ΠΜ CET
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 01:39 ΜΜ CET

Τόπος

Chyňava, Czechia (Google, OSM)
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Manuel Raab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Raab
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:36 ΠΜ EST

Περιγραφή

Mallard

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:07 ΜΜ EST

Περιγραφή

Mallard

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:01 ΜΜ EST

Περιγραφή

Canada Goose

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

White-Breasted Nuthatch

Sitta carolinensis - Photo (c) wplynn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

White-Breasted Nuthatch

Sitta carolinensis - Photo (c) wplynn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Sitta carolinensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

Northern Cardinal

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

Northern Cardinal

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:34 ΜΜ CET

Τόπος

Dubeč, Czechia (Google, OSM)
Μαυροκέφαλη Πάπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

opisska

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:33 ΜΜ CET

Τόπος

Dubeč, Czechia (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

silicon28

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 03:09 ΜΜ EST

Περιγραφή

Blue Jay

Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

isisanimals

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 11:30 ΠΜ AEST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

isisanimals

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 11:31 ΠΜ AEST
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη cathyp: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10112