Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 04:31 ΜΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Primula hendersonii - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Primula hendersonii, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangervic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 02:40 ΜΜ PST
Hesperocyparis sargentii - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis sargentii, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 03:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Post Jerusalem fire saplings

Hesperocyparis sargentii - Photo (c) Eric in SF, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric in SF
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis sargentii, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:07 ΠΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Hesperocyparis macnabiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis macnabiana, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikestew26

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 02:05 ΜΜ PST
Hesperocyparis macnabiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis macnabiana, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikestew26

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 01:01 ΜΜ PST
Hesperocyparis macnabiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis macnabiana, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 02:53 ΜΜ PST
Hesperocyparis macnabiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis macnabiana, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikestew26

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018 02:05 ΜΜ PST
Hesperocyparis macnabiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Hesperocyparis macnabiana, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:07 ΠΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Fremontodendron californicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Fremontodendron californicum, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:07 ΠΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Cupressus macnabiana - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Cupressus macnabiana [inactive], Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Toxicoscordion fontanum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Toxicoscordion fontanum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023
Toxicoscordion fontanum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Toxicoscordion fontanum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethtantuico

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Calycadenia pauciflora - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Calycadenia pauciflora, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

thutat2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Horkelia californica - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Horkelia californica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

thutat2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Uropappus lindleyi - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Uropappus lindleyi, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thutat2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Napa, CA, US (Google, OSM)
Ancistrocarphus filagineus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Ancistrocarphus filagineus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

apddarn

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:31 ΠΜ PDT
Cordylanthus pilosus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Cordylanthus pilosus, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethtantuico

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 02:51 ΜΜ PDT
Rhamphospermum nigrum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Rhamphospermum nigrum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethtantuico

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Astragalus breweri - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Astragalus breweri, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkat23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 09:36 ΠΜ PST
Adenostoma fasciculatum - Photo (c) Cesar Guerrero, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cesar Guerrero
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Adenostoma fasciculatum, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamkat23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:12 ΠΜ PST
Eriophyllum lanatum - Photo (c) Christopher J. Earle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher J. Earle
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Eriophyllum lanatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)
Streptanthus breweri - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Streptanthus breweri, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:29 ΜΜ PST
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 03:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 02:53 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 03:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Αρτεμισία - Photo (c) Keita Watanabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keita Watanabe
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 02:53 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Αρτεμισία - Photo (c) Keita Watanabe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keita Watanabe
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 03:13 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Salvia columbariae - Photo (c) NatureShutterbug, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by NatureShutterbug
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Salvia columbariae, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 02:43 ΜΜ PDT
Nicotiana quadrivalvis - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Nicotiana quadrivalvis, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 03:27 ΜΜ PDT

Τόπος

Guinda, CA, US (Google, OSM)
Nicotiana quadrivalvis - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη cathykoehler: Nicotiana quadrivalvis, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 169