Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth98

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 10:18 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2015 04:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Y20 #2
5%

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissacespedes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015 02:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

MDA J7. #1. Tall darker green. Leaves vertical. Fuzzy parts on top. 50%

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissacespedes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015 02:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

MDA s11. Number one. Tall grass as in B 16. 10%

Andropogon glomeratus - Photo (c) Linda Jo Conn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Jo Conn
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Σύνθετο Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:01 ΜΜ CDT

Περιγραφή

H. Park
27, 15%

Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

H. Park
28, 3%

Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

H. Park
27, 6%

Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandaavila

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 02:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Q23 10%

Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciabilderback

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:25 ΠΜ UTC

Περιγραφή

G1Q5 5%

Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciabilderback

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 02:31 ΜΜ UTC

Περιγραφή

P1Q6 3%

Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)

Παρατηρητής

kyle332

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

G2Q11 2%

Βατραχιοειδή - Photo (c) Colin Ogle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ogle
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

kyle332

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 10:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

G2Q11 2%

Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle332

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 02:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

P2Q10 100%

Dichanthium - Photo (c) Harry Rose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Γένος Dichanthium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle332

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 03:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

P2Q16 20%

Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clt5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2015

Τόπος

rice university (Google, OSM)

Περιγραφή

White, grey, brown moth/butterfly; rice prairie

Pyrgini - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Φυλή Pyrgini, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015 01:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I7 #2
30%

Sesbania vesicaria - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jason Sharp
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Sesbania vesicaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belleharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 02:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 8
1%

Helianthus angustifolius - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus angustifolius, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belleharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 12
10%

Helianthus angustifolius - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus angustifolius, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben85

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

H. Park
27, 1%

Solidago altissima altissima - Photo (c) Michael Rayner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Rayner
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Solidago altissima ssp. altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2017
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 25
50%

Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2017
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belleharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 11
10%

Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2017
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015 02:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

L12 #2
50%

Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2017
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzy3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2015 03:54 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Y10 #2
2%

Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2017
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianwilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 03:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

32 random
10%

Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiekolive

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Quadrat 6
100%

Panicum repens - Photo (c) Agnes Trekker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Agnes Trekker
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Panicum repens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 26
30%

Panicum virgatum - Photo (c) Seth Hendriks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seth Hendriks
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Panicum virgatum, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 24
1%

Agalinis heterophylla - Photo (c) michaelhunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Agalinis heterophylla, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 25
50%

Helianthus maximilliani - Photo (c) Dan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Helianthus maximilliani [inactive], Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 29
15%

Agalinis heterophylla - Photo (c) michaelhunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Agalinis heterophylla, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 02:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Box 25
5%

Agalinis heterophylla - Photo (c) michaelhunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη cassidyjohnson: Agalinis heterophylla, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2016
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 227