Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miamomberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:50 ΠΜ EEST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:40 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 10:43 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 05:28 ΜΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattprinsloo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:58 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2015

Τόπος

Monument Dr - Pta (Google, OSM)

Περιγραφή

Aloe (Cent.Pta)


Unfortunately all the plants have been damaged by grass fires around them. The leaves that are there are badly damaged or near burnt off. There are 50+ plants on this sight all approx. 1 meter in height.
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2013

Τόπος

Melville Koppie (Google, OSM)

Περιγραφή

Aloe greatheadii var. davyana


Ετικέτες

Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 11:33 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterrwarren

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015

Περιγραφή

Hurry - about to bloom en masse


Stemless spotted aloe. Peduncle tends to split into three inflorescences. To start with these three are enshrouded in one sheath (bracts) before splitting, see photographs. Very common in reserve but in very few are in flower. Judging by the my informal observation that nearly all of them are in bud, it should be a good show over the next month.

Regarded as a separate species by Van Wyk and Smith (3rd ed) namely Aloe davyana and also endemic. However the Redlist sees it as a variety A. greatheadii var. davyana and only indigenous.

Ετικέτες

Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grannybrenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 03:30 ΜΜ UTC

Τόπος

R24, South Africa (Google, OSM)
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grannybrenda

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 03:28 ΜΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 11:05 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 10:35 ΠΜ SAST
Aloe davyana - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Aloe davyana, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanfaiola

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2014 07:18 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Pod was found near Elephantorrhiza plants, so am assuming it is a pod of the same.

Entada elephantina - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Entada elephantina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2011

Περιγραφή

Elephantorrhiza @ GV


Entada elephantina - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Entada elephantina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaanbuys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2013
Entada elephantina - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Entada elephantina, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_cousins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013

Περιγραφή

Cup and saucer


Ετικέτες

Colchicum burchellii pulchrum - Photo (c) fubr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fubr
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Colchicum burchellii ssp. pulchrum, Ένα μέλος του Κολχικό (Γένος Colchicum)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scalesandmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trystan_nadasen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 12:30 ΜΜ SAST
Eulophia hians inaequalis - Photo (c) Warren McCleland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Warren McCleland
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. inaequalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scalesandmore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scalesandmore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scalesandmore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia ovalis ovalis - Photo (c) murraychristian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia ovalis var. ovalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scalesandmore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia ovalis ovalis - Photo (c) murraychristian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia ovalis var. ovalis, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Eulophia ovalis bainesii - Photo (c) Antoinette Eyssell Knox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Antoinette Eyssell Knox
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia ovalis var. bainesii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Eulophia ovalis bainesii - Photo (c) Antoinette Eyssell Knox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Antoinette Eyssell Knox
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia ovalis var. bainesii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carelf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)
Eulophia ovalis bainesii - Photo (c) Antoinette Eyssell Knox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Antoinette Eyssell Knox
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia ovalis var. bainesii, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Gauteng, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Identification by Tristan Woudberg

Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_liam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 11:03 ΠΜ SAST
Eulophia hians hians - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη caspervanzyl: Eulophia hians var. hians, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2965