Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genoamike

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:38 ΜΜ UTC
Viola eriocarpa - Photo (c) trailchic9, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by trailchic9
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Viola eriocarpa, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgiese

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:16 ΠΜ HST
Allium tricoccum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Σύνθετο Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bupkis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Allium tricoccum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Σύνθετο Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 07:39 ΠΜ CDT
Allium tricoccum - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Σύνθετο Allium tricoccum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_al_xo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 11:53 ΠΜ EDT
Solidago speciosa - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Σύνθετο Solidago speciosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 8, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilphoebe

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 02:40 ΜΜ CDT
Sessilia - Photo (c) Eric Hongisto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Hongisto
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Υπογένος Sessilia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Silene regia - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Arment
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Silene regia, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:57 ΜΜ CDT
Λιναρία Η Κοινή - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gianni Del Bufalo
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Λιναρία Η Κοινή (Linaria vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stellananos

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 12:54 ΜΜ CDT

Τόπος

Glencoe, IL, USA (Google, OSM)
Hydrophyllum virginianum - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Hydrophyllum virginianum, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oan446

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:53 ΜΜ UTC
Alcea - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Alcea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

kblakeley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:33 ΜΜ UTC

Τόπος

Colchester, IL, US (Google, OSM)
Περσικάρια - Photo (c) jehaziel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barber5

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 07:23 ΜΜ CDT
Vernonia - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Vernonia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_al_xo

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:54 ΜΜ EDT
Desmanthus illinoensis - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Desmanthus illinoensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

papaslug

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Cornus - Photo (c) Marissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marissa
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Cornus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Cornales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lck

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:02 ΠΜ UTC
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) Zachary, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zachary
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

danadougherty

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:38 ΜΜ CDT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriablack

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 02:52 ΜΜ UTC

Τόπος

Milan (Google, OSM)

Περιγραφή

Might be Morrow's honeysuckle

Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:21 ΜΜ CDT
Symphyotrichum laeve - Photo (c) DW, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DW
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Symphyotrichum laeve, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

cweber1

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:05 ΠΜ UTC
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielly42

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:30 ΜΜ CDT
Smilax - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juiceboxking

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 05:58 ΜΜ UTC
Cardamine concatenata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Cardamine concatenata, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktslo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 06:54 ΜΜ UTC
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k2018lena

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:17 ΠΜ CDT
Smilax - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dialbforbirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 08:07 ΠΜ PDT
Ρους - Photo (c) Kenia Arbaiza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenia Arbaiza
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greengwen

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 05:13 ΜΜ UTC
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 01:02 ΜΜ CDT
Gentiana andrewsii - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Gentiana andrewsii, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpohl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 12:36 ΜΜ CDT
Symphyotrichum novae-angliae - Photo (c) musicmanz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by musicmanz
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Symphyotrichum novae-angliae, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 02:55 ΜΜ CDT
Lobelia siphilitica - Photo (c) poisonivee818, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Lobelia siphilitica, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vszewczyk

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:52 ΠΜ UTC
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jax_fink

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caryaovata: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1305