Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2012
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2014
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2014
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2014
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2013
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2013
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2012
Plethodon mississippi - Photo (c) Jake Scott, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jake Scott
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Plethodon mississippi, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:01 ΜΜ CST
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonjjohnson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:00 ΜΜ CST

Τόπος

Zachary, LA, US (Google, OSM)
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 06:37 ΜΜ -03

Τόπος

Rawson, AR-CH, AR (Google, OSM)
Podiceps major major - Photo (c) Gustavo Fernando Brahamian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gustavo Fernando Brahamian
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps major ssp. major, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quagsire

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 05:21 ΜΜ PST
Aechmophorus clarkii transitionalis - Photo (c) Cole Gaerber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cole Gaerber
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Aechmophorus clarkii ssp. transitionalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 07:12 ΠΜ -05
Tachybaptus dominicus brachyrhynchus - Photo (c) Célio Moura Neto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Célio Moura Neto
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus dominicus ssp. brachyrhynchus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

jitensha2021

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 04:09 ΜΜ JST
Podiceps nigricollis nigricollis - Photo (c) Codrin Bucur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Codrin Bucur
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps nigricollis ssp. nigricollis, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_mexa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:31 ΜΜ PST
Podiceps nigricollis californicus - Photo (c) Breck Haining, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Breck Haining
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps nigricollis ssp. californicus, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangwang2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 12:49 ΜΜ CST

Τόπος

Wuxi, CN-JS, CN (Google, OSM)
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noito12r04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 11:12 ΠΜ JST
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 11:45 ΠΜ EST
Podiceps auritus cornutus - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps auritus ssp. cornutus, Ένα μέλος του Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shandahuang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 08:17 ΠΜ CST
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

apistanewj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 12:11 ΜΜ NST
Gavia - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Γένος Gavia, Ένα μέλος του Κολυμβόμορφα (Τάξη Gaviiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:49 ΜΜ -03
Podiceps major navasi - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps major ssp. navasi, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

jsaitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 04:49 ΜΜ EST
Podiceps auritus cornutus - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps auritus ssp. cornutus, Ένα μέλος του Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

jfbeaulnes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:06 ΜΜ PST
Podiceps auritus cornutus - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps auritus ssp. cornutus, Ένα μέλος του Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

cnpsstevew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:46 ΠΜ PST
Podiceps nigricollis californicus - Photo (c) Breck Haining, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Breck Haining
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps nigricollis ssp. californicus, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

adriang100

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 08:29 ΠΜ CST
Podiceps nigricollis californicus - Photo (c) Breck Haining, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Breck Haining
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps nigricollis ssp. californicus, Ένα μέλος του Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

mycapecodadventurepictures

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 10:57 ΠΜ EST
Podiceps auritus cornutus - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps auritus ssp. cornutus, Ένα μέλος του Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

mycapecodadventurepictures

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:08 ΠΜ EST
Podiceps auritus cornutus - Photo (c) Sequoia Janirella Wrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sequoia Janirella Wrens
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Podiceps auritus ssp. cornutus, Ένα μέλος του Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_h

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 09:44 ΠΜ EST
Tachybaptus dominicus brachypterus - Photo (c) Cole Gaerber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cole Gaerber
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus dominicus ssp. brachypterus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangwang2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:44 ΜΜ CST
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangwang2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:44 ΜΜ CST
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wangwang2018

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 03:12 ΜΜ CST
Tachybaptus ruficollis poggei - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lijin Huang (紫楝)
Η ταυτότητα του χρήστη carsonlambert: Tachybaptus ruficollis ssp. poggei, Ένα μέλος του Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 6615