Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 02:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

?

Caltha - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Γένος Caltha, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

?

Chionochloa conspicua cunninghamii - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Van den Hoeven
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Chionochloa conspicua ssp. cunninghamii, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 04:29 ΜΜ NZDT
Coprosma tenuifolia - Photo (c) John Van den Hoeven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Van den Hoeven
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Coprosma tenuifolia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 06:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On trunk of Cyathea smithii. Unusual (but not unknown) for P. billardierei to be on tree fern trunks.

Phlegmariurus billardierei - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Phlegmariurus billardierei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:25 ΜΜ NZDT
Trachelium caeruleum - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Trachelium caeruleum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiarose525

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:01 ΠΜ NZDT
Arum italicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Arum italicum, Ένα μέλος του Άρο (Γένος Arum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

jmdespa

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:54 ΠΜ NZDT
Ψευδοπλάτανος - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmdespa

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:07 ΜΜ NZDT
Tropaeolum speciosum - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Tropaeolum speciosum, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladok

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:54 ΠΜ NZDT
Ginkgo biloba - Photo (c) remma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Ginkgo biloba, Ένα μέλος του Γκίγκο (Ομοταξία Ginkgoopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grievesone

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 09:19 ΠΜ NZDT
Leycesteria formosa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Leycesteria formosa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:44 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Ζώχος Ο Λαχανώδης - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Ζώχος Ο Λαχανώδης (Sonchus oleraceus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:18 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:50 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Plagianthus divaricatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Plagianthus divaricatus, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjakuna

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:22 ΜΜ NZDT
Muehlenbeckia - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Γένος Muehlenbeckia, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 07:44 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Amaryllis belladonna - Photo (c) lovescinow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lovescinow
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Amaryllis belladonna, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barachiel

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:13 ΜΜ NZDT
Ficinia nodosa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Ficinia nodosa, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

barachiel

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 05:49 ΜΜ NZDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prue

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 02:27 ΜΜ NZDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 06:25 ΜΜ NZDT
Pseudowintera colorata - Photo (c) Steve Law, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Pseudowintera colorata, Ένα μέλος του Κανελλώδη (Τάξη Canellales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_baden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 09:48 ΠΜ NZDT
Geniostoma ligustrifolium - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Geniostoma ligustrifolium, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 07:25 ΜΜ NZDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:55 ΜΜ NZDT
Nertera depressa - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Nertera depressa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:44 ΜΜ NZDT
Asplenium polyodon - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Asplenium polyodon, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:51 ΜΜ NZDT
Griselinia lucida - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Griselinia lucida, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miro

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 01:58 ΜΜ NZDT
Pterophylla racemosa - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray NZ
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Pterophylla racemosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:19 ΜΜ NZDT
Muehlenbeckia complexa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Muehlenbeckia complexa, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 04:18 ΜΜ NZDT
Eschscholzia californica - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:26 ΜΜ NZDT
Rosa rubiginosa - Photo (c) Rosa_rubiginosa_mit_einigen_Knospen.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Rosa rubiginosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madmarknz

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 11:19 ΠΜ NZDT
Crocosmia × crocosmiiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Crocosmia × crocosmiiflora, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nburkepile

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 11:59 ΠΜ NZDT
Crataegus monogyna - Photo (c) sacoma18, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carolwest: Σύνθετο Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1529