Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2007 08:41 ΠΜ EST
Nymphaea nouchali caerulea - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea nouchali var. caerulea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2016 05:04 ΜΜ SAST
Nymphaea nouchali caerulea - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea nouchali var. caerulea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

peterzoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 10:25 ΠΜ +11
Nymphaea - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Γένος Nymphaea, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2012 10:53 ΠΜ ADT
Nymphaea tetragona - Photo (c) tlundaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea tetragona, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Nymphaea leibergii - Photo (c) Norma Malinowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Norma Malinowski
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea leibergii, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Περιγραφή

mature leaves with flower bud

Nymphaea leibergii - Photo (c) Norma Malinowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Norma Malinowski
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea leibergii, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniomorenotalamantes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2012 01:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Durango, MX-DU, MX (Google, OSM)
Nymphaea gracilis - Photo (c) Antonio Moreno Talamantes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Moreno Talamantes
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea gracilis, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonday_jlda

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2012
Nymphaea mexicana - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea mexicana, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marekale

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 10:56 ΠΜ CDT
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james52

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 10:51 ΠΜ CDT
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017 01:10 ΜΜ PDT
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delafuente

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jos_alanis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 10:49 ΜΜ -05
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

constanzazu

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 12:01 ΜΜ -05
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gzc_ricardo_virgen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 06:48 ΠΜ +07
Nymphaea elegans - Photo (c) Rolando Pasos Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rolando Pasos Pérez
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea elegans, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhatuomola

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2010 07:04 ΜΜ EEST

Τόπος

Lahti, Suomi (Google, OSM)
Nymphaea tetragona - Photo (c) tlundaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea tetragona, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 11:44 ΠΜ +07
Nymphaea pubescens - Photo (c) Marena Rosales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marena Rosales
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea pubescens, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvolkotrub

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:33 ΜΜ +10
Nymphaea tetragona - Photo (c) tlundaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea tetragona, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 07:46 ΠΜ PDT
Victoria - Photo (c) kcarrol2, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kcarrol2
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Γένος Victoria, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2014 07:52 ΠΜ HST

Τόπος

Peru (Google, OSM)
Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2014 07:52 ΠΜ HST

Τόπος

Peru (Google, OSM)
Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2012
Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2012
Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plavrador

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 08:20 ΠΜ BST

Τόπος

Tombo, Angola (Google, OSM)
Nymphaea lotus - Photo (c) 阿橋 HQ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Nymphaea lotus, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xolmis-irupero

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016
Victoria cruziana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria cruziana, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2015 02:01 ΜΜ NDT
Victoria - Photo (c) kcarrol2, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kcarrol2
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Γένος Victoria, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maisasa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 09:30 ΠΜ -05
Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmasuzzo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 07:53 ΠΜ -03

Ετικέτες

Victoria cruziana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria cruziana, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcus_athaydes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2009

Περιγραφή

Igarapé do Croa.

Victoria amazonica - Photo (c) Steven Lek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlosmag: Victoria amazonica, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 40