Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielagmez

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 06:55 PM MDT

Τόπος

La Paz, BCS, MX (Google, OSM)
Ebenopsis confinis - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Ebenopsis confinis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:23 PM MDT

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Stenocereus thurberi thurberi - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nick Block
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Stenocereus thurberi ssp. thurberi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:17 PM MDT
Stenocereus gummosus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Stenocereus gummosus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:17 PM MDT
Stenocereus gummosus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Stenocereus gummosus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeritacor

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:01 PM MDT
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhellberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

La Paz, MX-BS, MX (Google, OSM)
Ferocactus townsendianus - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Ferocactus townsendianus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:21 PM MDT

Τόπος

La Paz, BCS, MX (Google, OSM)
Stenocereus gummosus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Stenocereus gummosus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesus_ortega_esquinca

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Puebla, MX (Google, OSM)
Echinocactus platyacanthus - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos G Velazco-Macias
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Echinocactus platyacanthus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 11:19 AM MDT

Τόπος

La Paz, BCS, MX (Google, OSM)
Stenocereus thurberi - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Stenocereus thurberi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonymontes

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:13 PM CDT
Echinocereus pentalophus leonensis - Photo (c) Miguel González Botello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel González Botello
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Echinocereus pentalophus ssp. leonensis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_1985

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 08:28 AM MST
Selenicereus vagans - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Selenicereus vagans, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_centenero-alcala

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)
Ferocactus histrix - Photo (c) Fërnœndo Gön Mër, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fërnœndo Gön Mër
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Ferocactus histrix, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley70

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Mammillaria pondii setispina - Photo (c) Mario Castañeda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mario Castañeda
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Mammillaria pondii ssp. setispina, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_1985

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2013 03:41 AM MST
Mammillaria sheldonii - Photo (c) Upanguaimas GN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Upanguaimas GN
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Mammillaria sheldonii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_1985

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2013 05:10 AM MST
Cylindropuntia thurberi thurberi - Photo (c) rpmundo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rpmundo
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Cylindropuntia thurberi ssp. thurberi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_1985

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2013 04:47 AM MST
Cylindropuntia fulgida - Photo (c) Scott Olmstead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Olmstead
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Cylindropuntia fulgida, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_1985

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2013 07:31 AM MST
Cylindropuntia leptocaulis - Photo (c) Jim Hatlevig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jim Hatlevig
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Cylindropuntia leptocaulis, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bajanativa

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)
Cylindropuntia cholla - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Cylindropuntia cholla, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 05:05 PM PDT
Bergerocactus emoryi - Photo (c) vireolanius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vireolanius
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Bergerocactus emoryi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:00 PM PDT
Bergerocactus emoryi - Photo (c) vireolanius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vireolanius
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Bergerocactus emoryi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Echinocereus maritimus maritimus - Photo (c) snakeinmypocket, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snakeinmypocket
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Echinocereus maritimus ssp. maritimus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:01 PM PDT
Myrtillocactus cochal - Photo (c) Jim Apriletti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Apriletti
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Myrtillocactus cochal, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:00 PM PDT
Bergerocactus emoryi - Photo (c) vireolanius, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vireolanius
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Bergerocactus emoryi, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-meling

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 04:02 PM PDT
Myrtillocactus cochal - Photo (c) Jim Apriletti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Apriletti
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Myrtillocactus cochal, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esolana

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 07:00 PM MDT
Peniocereus striatus - Photo (c) Upanguaimas GN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Upanguaimas GN
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Peniocereus striatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 03:48 PM MST
Mammillaria - Photo (c) Bodo Nuñez Oberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bodo Nuñez Oberg
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Γένος Mammillaria, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivia672

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:11 PM MST

Τόπος

RANCHO NUEVO (Google, OSM)
Peniocereus striatus - Photo (c) Upanguaimas GN, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Upanguaimas GN
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Peniocereus striatus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maucalderon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:08 AM MDT
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoh-v

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:49 PM MDT
Pachycereus pecten-aboriginum - Photo (c) niche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Pachycereus pecten-aboriginum, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 01:17 PM HST
Acanthocereus - Photo (c) P Gonzalez Zamora, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by P Gonzalez Zamora
Η ταυτότητα του χρήστη carloslim: Γένος Acanthocereus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 26126