Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthopsis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:13 ΠΜ -05
Chalcoecia patricia - Photo (c) Gerry van Tonder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gerry van Tonder
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Chalcoecia patricia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgreeney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:25 ΜΜ -04
Metalectra - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike V.A. Burrell
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Metalectra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_paniaguat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 11:02 ΜΜ -03
Disphragis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ferhat Gundogdu
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Disphragis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:13 ΠΜ -05
Hardingia - Photo (c) Heiner Ziegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heiner Ziegler
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Hardingia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 06:34 ΠΜ -05
Heterocampinae - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Υποοικογένεια Heterocampinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:28 ΜΜ -05
Hemeroblemma - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Hemeroblemma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:25 ΜΜ -05
Antiblemma abstrusa - Photo (c) Sue Carnahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sue Carnahan
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Antiblemma abstrusa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:28 ΜΜ -05
Bardaxima lucilinea - Photo (c) benjesup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Bardaxima lucilinea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:15 ΠΜ -05
Nystaleinae - Photo (c) Rose A. Payne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rose A. Payne
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Υποοικογένεια Nystaleinae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 09:15 ΜΜ -05
Pero - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Pero, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:52 ΠΜ -05
Desmoloma - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Desmoloma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:23 ΜΜ -05
Rhodorhipha - Photo (c) Jiri Hodecek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jiri Hodecek
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Rhodorhipha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:09 ΜΜ -05
Metalectra - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike V.A. Burrell
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Metalectra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:09 ΜΜ -05
Endobrachys - Photo (c) César Favacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by César Favacho
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Endobrachys, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 06:36 ΠΜ -05
Disphragis tharis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Disphragis tharis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurgenbeckers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 06:35 ΠΜ -05
Lirimiris - Photo (c) Julian Alzate, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julian Alzate
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Lirimiris, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_jaskowiak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:44 ΜΜ -03
Dysgonia purpurata - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Dysgonia purpurata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernesto_sakai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:46 ΜΜ -03
Ametris nitocris - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Ametris nitocris, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_jaskowiak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 09:40 ΜΜ -03
Parachaea macaria - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Parachaea macaria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

loriena

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:02 ΠΜ -04
Depressariidae - Photo (c) Andrey Ponomarev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Ponomarev
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Οικογένεια Depressariidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmin_manci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:46 ΜΜ -03
Helia albibasalis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Helia albibasalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cosmin_manci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:56 ΜΜ -03
Gigia obliqua - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Gigia obliqua, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 11:32 ΜΜ -03
Γεωμετρίδες - Photo (c) Sune Holt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sune Holt
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 11:49 ΜΜ -03
Dargida - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Dargida, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgreeney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 08:31 ΜΜ -04
Moresa costalis - Photo (c) Jeff Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Moresa costalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:01 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)
Ephoria - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Ephoria, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 09:10 ΜΜ -03
Dysgonia purpurata - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Easley
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Dysgonia purpurata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 09:12 ΜΜ -03
Idalus - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Γένος Idalus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 10:20 ΜΜ -03
Idalus larissa - Photo (c) Nicolas Sellier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Sellier
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Idalus larissa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:29 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)
Oxydia trychiata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carlocabella-2020: Oxydia trychiata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 22762