Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 10:52 AM JST
Nandina domestica - Photo (c) Ankit Naik, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ankit Naik
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Nandina domestica, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:14 AM UTC
Quercus serrata - Photo (c) TommyHAGA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Quercus serrata, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 01:06 PM JST
Crepidiastrum denticulatum - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Crepidiastrum denticulatum, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 01:30 PM JST
Salvia guaranitica - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Salvia guaranitica, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 02:35 PM JST
Allium tuberosum - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Allium tuberosum, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:15 PM JST
Trichosanthes cucumeroides - Photo (c) pyupyu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Trichosanthes cucumeroides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 10:43 AM JST
Sorghum halepense - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Sorghum halepense, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:52 PM JST
Oenothera laciniata - Photo (c) Jason Sharp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by SharpJ99
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Oenothera laciniata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:52 PM JST
Bufo japonicus formosus - Photo (c) DaraKero_F, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Bufo japonicus ssp. formosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:37 PM JST
Βανέσα Του Κάρδου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Anna N Chapman
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:35 PM JST
Trichosanthes cucumeroides - Photo (c) pyupyu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Trichosanthes cucumeroides, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:00 PM JST
Solidago altissima - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Solidago altissima, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:57 PM JST
Takydromus tachydromoides - Photo (c) df60603, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by df60603
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Takydromus tachydromoides, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:46 AM JST
Plestiodon finitimus - Photo (c) centaur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by centaur
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Plestiodon finitimus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:07 PM UTC
Lycaena phlaeas daimio - Photo (c) k yamada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Lycaena phlaeas ssp. daimio, Ένα μέλος του Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:10 PM UTC
Lycoris sanguinea - Photo (c) Toshihiro Nagata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Toshihiro Nagata
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Lycoris sanguinea, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:54 PM JST
Neope goschkevitschii - Photo (c) shirdipam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shirdipam
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Neope goschkevitschii, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:58 PM JST
Lethe diana - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Lethe diana, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:55 PM JST
Verbena brasiliensis - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Verbena brasiliensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:35 PM JST
Hibiscus mutabilis - Photo (c) vanwest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by vanwest
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Hibiscus mutabilis, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:34 PM JST
Cosmos sulphureus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Cosmos sulphureus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imori_miho

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 02:01 PM JST
Hestina assimilis - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sunnetchan
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Hestina assimilis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsugumi

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:46 AM JST
Hyalessa maculaticollis - Photo (c) danamihaimileazachi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Hyalessa maculaticollis, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:14 AM JST
Ιβίσκος Ο Συριακός - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Ιβίσκος Ο Συριακός (Hibiscus syriacus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:42 AM JST
Galinsoga quadriradiata - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Galinsoga quadriradiata, Ένα μέλος του Γαλινσόγα (Γένος Galinsoga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δειλινό (Mirabilis jalapa)

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:49 AM JST
Δειλινό - Photo (c) rsalgadogarciglia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rsalgadogarciglia
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Δειλινό (Mirabilis jalapa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mami_t_t

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:27 AM JST
Graptopsaltria nigrofuscata - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Graptopsaltria nigrofuscata, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:22 AM UTC
Platypleura kaempferi - Photo (c) stevenw12339, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Platypleura kaempferi, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:25 AM UTC
Euhadra peliomphala - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Euhadra peliomphala, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munenori_yamakawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:30 AM UTC
Euhadra peliomphala - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη carex1002: Euhadra peliomphala, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 115