Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 07:12 ΠΜ NZDT
Megadromus vigil - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Megadromus vigil, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:12 ΜΜ NZDT
Mecodema howittii - Photo (c) katrinamccallum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema howittii, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:27 ΜΜ NZDT
Mecodema howittii - Photo (c) katrinamccallum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema howittii, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conservationnativespeciesteam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:53 ΜΜ NZST
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema teparawhau, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hms1234

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 07:48 ΠΜ NZDT
Megadromus antarcticus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Megadromus antarcticus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madlu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:07 ΜΜ NZDT
Arhopalus ferus - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Arhopalus ferus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

commoncopper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 08:14 ΜΜ NZDT
Mecodema longicolle - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema longicolle, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:53 ΜΜ NZDT
Arhopalus ferus - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Arhopalus ferus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epitree

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:06 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

6 mm

Scopodes - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Scopodes, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 09:33 ΠΜ NZDT
Carabidae - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 05:00 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Some fauna from the Takitimu Mountains. Location is a big bubble and double blurred for the protection of Mokopirirakau

Pterostichini - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by c_hutton
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Φυλή Pterostichini, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:23 ΠΜ NZDT
Mecodema - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timharker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)
Oregus aereus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Oregus aereus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:10 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Otago Entomology Society Quarantine Island BioBlitz

Mecodema sculpturatum - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema sculpturatum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polecj

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 05:47 ΜΜ NZDT
Mecodema sculpturatum - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema sculpturatum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slsfish

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:18 ΜΜ NZDT
Mecodema ducale - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema ducale, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 01:58 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Probably M. ?enysi; guarding eggs under log

Megadromus - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Megadromus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 02:00 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Probably M. enysi; certainly not antarcticus, which are here too but uncommon by comparison.

Megadromus - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Megadromus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβίνος (Bombus terrestris)

Παρατηρητής

renateloizos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:30 ΠΜ NZDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:52 ΜΜ NZDT
Megadromus - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Megadromus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:51 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Chalmers Reserve, Avondale, Auckland.

Under a loose bark flake on a eucalypt trunk.

Agonocheila antipodum - Photo (c) Kate McCombs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate McCombs
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Agonocheila antipodum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 11:30 ΠΜ NZDT
Bountya insularis - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Bountya insularis, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 11:48 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Chalmers Reserve, Avondale, Auckland.

Under loose bark flakes on eucalypt trunks.

Trigonothops pacifica - Photo (c) Stephen Thorpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Trigonothops pacifica, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bliu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:03 ΠΜ NZDT
Mecodema - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notionsincognito

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:34 ΠΜ NZDT
Megadromus antarcticus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Megadromus antarcticus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_crofts-bennett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024

Περιγραφή

Found underlog during Ecology field course work. Looks like Megadromus meritus but beetles are tricky at the best of times.

Megadromus - Photo (c) Samuel Purdie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Purdie
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Megadromus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williambrockelsby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 10:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I think?

Megadromus capito - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Megadromus capito, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andymckay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 05:11 ΜΜ NZDT
Xuthodes batesi - Photo (c) Pam Piombino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pam Piombino
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Xuthodes batesi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinaceus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:44 ΠΜ NZDT
Histeridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Histeridae, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

callummccombs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 09:40 ΠΜ NZDT
Laemostenus complanatus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Laemostenus complanatus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3490