Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 12:23 AM NZDT

Περιγραφή

Pitfall trap set 23 Nov, retrieved 14 Jan.

ID based on information from a wikipedia article, of all things, which references a paywalled paper.

Ετικέτες

PF5
Mecodema moniliferum - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema moniliferum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:22 AM NZDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:22 AM NZDT
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:37 PM NZDT
Oemona hirta - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Oemona hirta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:55 PM NZDT
Oemona hirta - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Oemona hirta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 10:44 AM NZDT

Περιγραφή

Three seen above 800 metres

Mecodema costellum - Photo (c) sarah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema costellum, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 08:36 AM NZDT

Περιγραφή

Found under wood lying on the ground. Length 7 mm.

Clivina vagans - Photo (c) dwilson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Wilson
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Clivina vagans, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 10:08 PM NZDT
Kiwiplatynus bidens - Photo (c) epitree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Kiwiplatynus bidens, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 11:03 PM NZDT
Kiwiplatynus bidens - Photo (c) epitree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Kiwiplatynus bidens, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:40 PM NZDT
Kiwiplatynus bidens - Photo (c) epitree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Kiwiplatynus bidens, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:34 PM NZDT

Περιγραφή

Beetle with one wing sticking out under wing case.

Balcus violaceus - Photo (c) Uwe Schneehagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Balcus violaceus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 06:44 AM NZDT

Περιγραφή

Deformed... Actually not, as it turned out.

Mecodema - Photo (c) samtheanimalman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 09:52 PM NZDT
Holcaspis suteri - Photo (c) Mike Bowie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Holcaspis suteri, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 11:51 PM NZDT
Tenebrionidae - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Tenebrionidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:44 AM NZDT
Carabidae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eosthusiast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:19 PM NZDT
Mecodema - Photo (c) samtheanimalman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_scott_nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:09 AM NZDT
Anomotarus illawarrae - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Anomotarus illawarrae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiestykakapo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 09:09 PM NZDT
Nothobroscina - Photo (c) stho002, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Thorpe
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Υποφυλή Nothobroscina, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 06:11 PM +13
Lucanidae - Photo (c) Pavel Kirillov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Pasha Kirillov
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Lucanidae, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 11:18 AM +11
Mecodema infimate - Photo (c) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema infimate, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katievdv

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:04 AM NZDT

Τόπος

Nelson (Google, OSM)
Rhaphidophoridae - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Rhaphidophoridae, Ένα μέλος του Ξιφοφόρα (Υποτάξη Ensifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rapuwai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022
Mecodema - Photo (c) samtheanimalman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 03:59 PM NZDT

Περιγραφή

Large beetle - 33mm tip to tail - crossing track.

Mecodema rex - Photo (c) Tony Jewell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema rex, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienatkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 02:27 PM NZDT
Histeridae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Οικογένεια Histeridae, Ένα μέλος του Σταφυλινόμορφα (Ανθυποτάξη Staphyliniformia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant_ryan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 09:11 AM +13
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemma_g_maslin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 12:11 PM NZDT
Mecodema - Photo (c) samtheanimalman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirk6

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:18 PM NZDT
Κουρκουλιονοειδή - Photo (c) Hayath Mohammed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madelinepye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Mecodema - Photo (c) samtheanimalman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Mecodema, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 02:26 PM NZDT
Megadromus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Γένος Megadromus, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gouldfishee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 05:31 PM +13

Περιγραφή

Mecoderma ground beetle, in beech forest

Mecodema simplex - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη carabidave: Mecodema simplex, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2138