Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldillon

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:14 ΠΜ EDT
Morella pensylvanica - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robert D Stevenson
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Morella pensylvanica, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroldillon

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 02:19 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) floricole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by floricole
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeomandy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 01:55 ΜΜ MDT
Heraclides rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Heraclides rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 03:28 ΜΜ EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 08:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Eating another spider of some kind. Found in my hotel room.

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 10:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Unfortunately I couldn't get a better shot before he flew away.

Poecile carolinensis - Photo (c) William Wise, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by William Wise
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mragel

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 11:19 ΠΜ MDT
Parkinsonia florida - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Parkinsonia florida, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeomandy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 01:55 ΜΜ MDT
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Papilio rumiko [inactive], Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2017
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunting

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Τόπος

Sacramento, CA (Google, OSM)
Icterus cucullatus - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Icterus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingas

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017
Geococcyx californianus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Geococcyx californianus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael101

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016 12:33 ΜΜ MDT
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

erack

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 09:16 ΠΜ MDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Haneesh K M
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana9

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:50 ΠΜ MDT
Chilopsis linearis - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Chilopsis linearis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

meranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:52 ΠΜ MDT
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 04:38 ΜΜ MDT
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 09:02 ΠΜ MDT
Bistorta bistortoides - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Bistorta bistortoides, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 09:03 ΠΜ MDT
Silene acaulis - Photo (c) Katrin Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katrin Simon
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Silene acaulis, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

samya

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016 06:04 ΜΜ MDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Haneesh K M
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 08:56 ΠΜ MDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19