Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 03:28 PM EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 08:04 PM EST

Περιγραφή

Eating another spider of some kind. Found in my hotel room.

Αράχνη Λύκος - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 10:34 AM EST

Περιγραφή

Unfortunately I couldn't get a better shot before he flew away.

Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mragel

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 11:19 AM MDT
Parkinsonia florida - Photo (c) Joe Decruyenaere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Parkinsonia florida, Ένα μέλος του Παρκινσόνια (Γένος Parkinsonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadeomandy

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 01:55 PM MDT
Papilio rumiko - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Papilio rumiko, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunting

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Τόπος

Sacramento, CA (Google, OSM)
Icterus cucullatus - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Icterus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingas

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017
Geococcyx californianus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Geococcyx californianus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael101

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016 12:33 PM MDT
Opuntia - Photo (c) José Belem Hernández Díaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by José Belem Hernández Díaz
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Γένος Opuntia, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

erack

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2017 09:16 AM MDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana9

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:50 AM MDT
Chilopsis linearis - Photo (c) Melody McClure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Chilopsis linearis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

meranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2016 10:52 AM MDT
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 04:38 PM MDT
Geranium maculatum - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Geranium maculatum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 09:02 AM MDT
Bistorta bistortoides - Photo (c) Susan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Bistorta bistortoides, Ένα μέλος του Πολυγονοειδή (Υποοικογένεια Polygonoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahkuck

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 09:03 AM MDT
Silene acaulis - Photo (c) Lars Falkdalen Lindahl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Silene acaulis, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

samya

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2016 06:04 PM MDT
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Francisco Gil Ramírez Lajara, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Gil Ramírez Lajara
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2017
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 08:56 AM MDT
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) davy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by davy
Η ταυτότητα του χρήστη canicas123: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2017
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 16