Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:04 ΠΜ EDT
Λευκοσκαλίδρα - Photo (c) lemurtaquin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lemurtaquin
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:51 ΠΜ EDT
Κηλιδωτός Ακτίτης - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:58 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Vireo philadelphicus - Photo (c) vtjohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Vireo philadelphicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quilicotriste

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 07:23 ΠΜ -05
Oxeoschistus protogenia - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Oxeoschistus protogenia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 11:27 ΠΜ -05
Apexacuta astoreth - Photo (c) John Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Apexacuta astoreth, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janno

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 01:42 ΜΜ -05
Apexacuta astoreth - Photo (c) John Christensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Apexacuta astoreth, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbetboy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2010 09:40 ΠΜ CDT

Τόπος

Huanuco, Peru (Google, OSM)
Lasiophila cirta - Photo (c) Claus Rasmussen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claus Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Lasiophila cirta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicalleps

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2011

Περιγραφή

62224

Corades chelonis - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades chelonis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisyupa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:07 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)
Corades iduna - Photo (c) David Geale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Geale
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades iduna, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalinatong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:14 ΠΜ -05
Cithaerias cliftoni - Photo (c) desertnaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by desertnaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Cithaerias cliftoni, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:18 ΠΜ -05

Περιγραφή

Cithaerias pyropina - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Cithaerias pyropina, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfliesoforegon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2011 12:09 ΜΜ -05

Περιγραφή

Corades cybele

Corades cybele - Photo (c) Gaell Mainguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gaell Mainguy
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades cybele, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:03 ΠΜ -05
Cithaerias - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Γένος Cithaerias, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippobosca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022

Ετικέτες

Cithaerias - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Γένος Cithaerias, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 01:30 ΜΜ -05
Cithaerias - Photo (c) Andrew Neild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Γένος Cithaerias, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:18 ΠΜ -05

Ετικέτες

Haetera piera - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Haetera piera, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_o_a

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:33 ΠΜ -05
Corades medeba - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades medeba, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippobosca

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016
Corades sareba - Photo (c) David Geale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Geale
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades sareba, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffharding

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2009 07:08 ΠΜ PST
Lasiophila alkaios - Photo (c) Jeff Harding, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Harding
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Lasiophila alkaios, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_jassmani_vargas_garcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 01:42 ΜΜ -05

Τόπος

Bagua, PE-AM, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Acp Copallin

Lasiophila cirta - Photo (c) Claus Rasmussen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claus Rasmussen
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Lasiophila cirta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016
Thiemeia phoronea - Photo (c) Ken Kertell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Kertell
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Thiemeia phoronea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevemirick

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 03:04 ΜΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

This individual was trapped inside the windows at Guango Lodge.

Corades dymantis - Photo (c) rbeunen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by rbeunen
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Corades dymantis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2012 10:20 ΠΜ -05
Pierella hyceta - Photo (c) Lineth Alexandra González Mora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lineth Alexandra González Mora
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella hyceta, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurohoffmann

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2024 10:46 ΠΜ -04
Pierella lamia chalybaea - Photo (c) Tom Horton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Horton
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lamia ssp. chalybaea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:52 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pierella astyoche bernhardina

Pierella astyoche - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella astyoche, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aegolius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 12:25 ΜΜ EST
Pierella lena - Photo (c) catta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbeers12

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 08:35 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue coloration on back failed to get picture

Pierella lena - Photo (c) catta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbonmike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 12:55 ΜΜ +05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)
Pierella lena - Photo (c) catta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frozeninmn

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2014 11:10 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Pierella lena - Photo (c) catta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2011 04:31 ΜΜ BST
Pierella lena - Photo (c) catta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calydna: Pierella lena, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1297