Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iansinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 01:55 ΜΜ UTC
Giraffa - Photo (c) Wild Chroma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wild Chroma
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Γένος Giraffa, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamila_ortiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 08:22 ΜΜ -03
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilio112

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 07:01 ΜΜ -05
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

zigler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

jmunoz26

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Ανώτερα Φυτά - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

melislam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 02:48 ΜΜ PST
Ροδοφύκη - Photo (c) ðejay (Orkney), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ðejay (Orkney)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)

Παρατηρητής

melislam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 02:48 ΜΜ PST
Ροδοφύκη - Photo (c) ðejay (Orkney), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ðejay (Orkney)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chefrg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 04:42 ΠΜ UTC
Λάμιο - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ori Fragman-Sapir
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priscillahoward

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 05:08 ΜΜ EST
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesannerabensburg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:00 ΜΜ UTC
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramaytush2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 03:13 ΜΜ UTC

Τόπος

Prunedale, CA, USA (Google, OSM)
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chefrg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 04:42 ΠΜ UTC
Νεροτσουκνίδα - Photo (c) Bastiaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Νεροτσουκνίδα (Lamium purpureum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightning_whelk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 02:25 ΜΜ CST
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evfain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 02:07 ΜΜ UTC

Τόπος

Caledonia, MS, US (Google, OSM)
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 05:41 ΜΜ EST
Lamium amplexicaule - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Lamium amplexicaule, Ένα μέλος του Λάμιο (Γένος Lamium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightning_whelk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 01:52 ΜΜ CST
Quercus geminata - Photo (c) Samantha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Samantha
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus geminata, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddiemccown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:28 ΜΜ EST
Quercus nigra - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus nigra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

michelle_wilcox

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 09:25 ΠΜ UTC
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 09:34 ΜΜ PST
Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 11:13 ΠΜ CST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 09:34 ΜΜ PST
Quercus rubra - Photo (c) regoona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 02:12 ΜΜ MST
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθοκάμηλος (Struthio camelus)

Παρατηρητής

iansinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 09:08 ΠΜ UTC
Στρουθοκάμηλος - Photo (c) tlim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tlim
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Στρουθοκάμηλος (Struthio camelus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iansinger

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 01:55 ΜΜ UTC
Καμηλοπάρδαλη - Photo (c) Tiago Guerreiro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tiago Guerreiro
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Καμηλοπάρδαλη (Giraffa camelopardalis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

mbedwan

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle1712

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 12:38 ΜΜ UTC
Quercus nigra - Photo (c) Nicholas Cowey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicholas Cowey
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Quercus nigra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyallred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:06 ΠΜ UTC
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyallred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 05:09 ΠΜ UTC
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendyallred

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:11 ΠΜ UTC
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)

Παρατηρητής

deep7090

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 11:38 ΠΜ UTC
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη caleb_george: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 40