Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

digitalgeo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:11 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Redbac

Latrodectus hasselti - Photo (c) Stephen McGrath, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Latrodectus hasselti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannyj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 09:55 ΠΜ AEST
Οδοντόγναθα - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Οδοντόγναθα (Τάξη Odonata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

overlander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 04:02 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Plant 1.5 m high; leaves up to 2 cm long; flower 2.5 cm in diameter; fruit 9 mm in diameter.

Melaleuceae - Photo (c) Graham Zemunik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Graham Zemunik
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Φυλή Melaleuceae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

overlander

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 04:02 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Plant 1.5 m high; leaves up to 2 cm long; flower 2.5 cm in diameter; fruit 9 mm in diameter.

Myrtoideae - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Υποοικογένεια Myrtoideae, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2082

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:21 ΠΜ ACDT
Caladenia - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Γένος Caladenia, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2082

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:16 ΠΜ ACDT
Thelymitra - Photo (c) Cal Wood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cal Wood
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Γένος Thelymitra, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2082

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:20 ΠΜ ACDT
Mirbelieae - Photo (c) Loxley Fedec, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Loxley Fedec
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Φυλή Mirbelieae, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingmans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 05:26 ΜΜ AWST
Halgania - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Γένος Halgania, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma2082

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 10:13 ΠΜ ACDT
Burchardia umbellata - Photo (c) Brian Catto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Catto
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Burchardia umbellata, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littledino

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 12:51 ΜΜ AEST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjamesunsw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 10:13 ΠΜ +11
Geastrum saccatum - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Geastrum saccatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trusty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 07:32 ΠΜ +11
Geastrum saccatum - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Geastrum saccatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennieneill

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 11:02 ΠΜ +11
Boletellus emodensis - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Boletellus emodensis, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trusty

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 10:32 ΠΜ +11

Περιγραφή

Growing on trunk/bark of E. pilularis

Mycena yuulongicola - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη calbow: Mycena yuulongicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 14