Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-birdnird

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 11:27 ΠΜ EDT
Peromyscus - Photo (c) Winsten Slowswakey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Winsten Slowswakey
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Γένος Peromyscus, Ένα μέλος του Μυοειδή (Υπεροικογένεια Muroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth2elizabeth

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 04:49 ΜΜ EDT
Myosotis sylvatica - Photo (c) Inge Biller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Inge Biller
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Myosotis sylvatica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmonteverdense

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:05 ΠΜ EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osborne88

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 12:24 ΜΜ EDT
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osborne88

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 04:22 ΜΜ EDT
Lithobates pipiens - Photo (c) diomedea_exulans_li, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Lithobates pipiens, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth2elizabeth

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 11:29 ΠΜ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Craig Evans
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paige_photography18

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 11:28 ΠΜ EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totoup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:03 ΠΜ EDT
Campanula rotundifolia - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thomas Shahan
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Σύνθετο Campanula rotundifolia, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christawise

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 04:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Tetraopes tetrophthalmus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Tetraopes tetrophthalmus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christawise

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Exidia crenata - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Exidia crenata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christawise

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:44 ΠΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Libellula quadrimaculata - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Libellula quadrimaculata, Ένα μέλος του Λιβελούλα (Γένος Libellula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 01:35 ΜΜ EST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 11:08 ΠΜ EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2000 08:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Cleonis pigra - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Cleonis pigra, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totoup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:03 ΠΜ EDT
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) priestlake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totoup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:07 ΠΜ EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Buddy
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totoup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:08 ΠΜ EDT
Dryobates pubescens - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeraso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Lytrosis unitaria - Photo (c) John Ratzlaff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Ratzlaff
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Lytrosis unitaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeraso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeraso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Leuconycta diphteroides - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Leuconycta diphteroides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeraso

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Tetracis crocallata - Photo (c) nolieschneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nolieschneider
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Tetracis crocallata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 04:19 ΜΜ EST
Chinavia hilaris - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Chinavia hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 02:13 ΜΜ EST
Αμερικανικός Ακανθόχοιρος - Photo (c) Chris Bentley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Bentley
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Αμερικανικός Ακανθόχοιρος (Erethizon dorsatum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

wixon_matty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 05:18 ΜΜ EST

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wixon_matty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 04:51 ΜΜ EST

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Dolichovespula arenaria - Photo (c) Scott King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Dolichovespula arenaria, Ένα μέλος του Βεσπίνες (Υποοικογένεια Vespinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:11 ΜΜ EDT
Ancistrocerus capra - Photo (c) Heather Holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heather Holm
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Ancistrocerus capra, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 05:22 ΜΜ EDT
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:53 ΜΜ EDT
Sorex - Photo (c) Rufino Sandoval Garcia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rufino Sandoval Garcia
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Γένος Sorex, Ένα μέλος του Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:29 ΜΜ EDT
Storeria dekayi - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Storeria dekayi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

terriblereptiles77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 12:35 ΜΜ EDT
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη caduthie: Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 380