Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:12 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Weeks of relentless wind finally stopped (not for long) and this beautiful, delicate moth flew onto the house window. 7 degrees, 10am.

Grypotheca - Photo (c) Auckland War Memorial Museum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Γένος Grypotheca, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:41 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mine on Muehlenbeckia complexa

Zapyrastra calliphana - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Zapyrastra calliphana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:41 ΜΜ NZST
Muehlenbeckia complexa - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Muehlenbeckia complexa, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 10:59 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Auckland CBD.

On a window ledge in cloisters of the Clock Tower building, on the city campus of the University of Auckland.

Leptocroca sanguinolenta - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cathy Powers
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Leptocroca sanguinolenta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 11:09 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Drawn to light.

Catamacta gavisana - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Catamacta gavisana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 08:54 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Flying along a bush track, late evening.

Tatosoma agrionata - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Tatosoma agrionata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 10:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Drawn to light.

Aoraia rufivena - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Aoraia rufivena, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 02:02 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Day flying, scree slopes at 1500m.

Scoparia exilis - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Scoparia exilis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 08:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Ichneutica mutans - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Ichneutica mutans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 08:08 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Cnephasia jactatana - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Cnephasia jactatana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 08:12 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Microdes epicryptis - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Microdes epicryptis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 08:01 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Monopis icterogastra - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Monopis icterogastra, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joknight_nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 03:09 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On Veronica stricta.

Amblyptilia falcatalis - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Amblyptilia falcatalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 07:29 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis inductata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 07:55 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis inductata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 07:28 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Dasypodia cymatodes - Photo (c) Neil Fitzgerald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Dasypodia cymatodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 07:08 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis inductata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 07:02 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis inductata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 06:57 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Declana floccosa - Photo (c) Possums' End, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Possums' End
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Declana floccosa, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 06:57 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Dasypodia cymatodes - Photo (c) Neil Fitzgerald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Neil Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Dasypodia cymatodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 10:24 ΜΜ NZST
Chalastra pellurgata - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chalastra pellurgata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Pyroderces aellotricha - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Pyroderces aellotricha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:05 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Pseudocoremia leucelaea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Pseudocoremia leucelaea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:04 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Diarsia intermixta - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Diarsia intermixta, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:05 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Agrotis ipsilon - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Agrotis ipsilon, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:05 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Strepsicrates macropetana - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Strepsicrates macropetana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis inductata - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis inductata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 09:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Mythimna separata - Photo (c) Young Chan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Young Chan
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Mythimna separata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 08:21 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Tebenna micalis - Photo (c) Matt Campbell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matt Campbell
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Tebenna micalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 08:17 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap).

Chloroclystis filata - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη butterfly4: Chloroclystis filata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11115