Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

dilarataskiran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 01:23 ΜΜ CET
Κοινός Σκίουρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 08:47 ΠΜ +03
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Photo (c) Chia aka Cory Chiappone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chia aka Cory Chiappone
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Ευρωπαϊκή Αβοκέτα (Recurvirostra avosetta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 08:47 ΠΜ +03
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος (Pycnonotus xanthopygos)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:08 ΜΜ +03
Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος (Pycnonotus xanthopygos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:08 ΜΜ +03
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος (Pycnonotus xanthopygos)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 09:42 ΠΜ +03
Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κιτρινόπυγος Πυκνόνωτος (Pycnonotus xanthopygos)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:41 ΠΜ EET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 09:11 ΠΜ EET
Καλόγερος - Photo (c) Oscar Valencoso - Salomé Planas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

karakaxa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:39 ΠΜ EET
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

coramane

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 07:58 ΜΜ +03
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

coramane

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

dilara_taskiran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:48 ΜΜ +03
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:59 ΜΜ +03
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 03:13 ΜΜ +03
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:46 ΠΜ +03
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 08:02 ΠΜ +03
Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:49 ΜΜ +03
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια (Athene noctua)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:25 ΜΜ +03
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 06:55 ΜΜ +03
Σπίνος - Photo (c) Enzio Harpaintner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:42 ΜΜ +03
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

tolga2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 02:57 ΜΜ +03
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Jakob W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jakob W.
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

pedramturkoglu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:41 ΜΜ EEST
Λευκός Πελαργός - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη burakdogansoysal: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22