Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 12:04 ΜΜ CDT
Boopedon gracile - Photo (c) Bill Carrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Bill Carrell
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Boopedon gracile, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:30 ΜΜ CDT
Miogryllus verticalis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Miogryllus verticalis, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 05:03 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Lestes dryas - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Lestes dryas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 05:05 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 05:07 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 05:08 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Lestes dryas - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Lestes dryas, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 07:21 ΠΜ CDT
Neotibicen superbus - Photo (c) George Afghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Afghan
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Neotibicen superbus, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 02:51 ΜΜ PDT
Hesperoyucca whipplei - Photo (c) mhrains, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Hesperoyucca whipplei, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 01:25 ΜΜ PDT
Ctenocephalides - Photo (c) Eddie Dunbar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eddie Dunbar
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Γένος Ctenocephalides, Ένα μέλος του Σιφωνάπτερα (Τάξη Siphonaptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:16 ΠΜ PDT

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Διπλόποδα - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 04:25 ΜΜ PDT

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Κουνουπόψαρο - Photo (c) NOZO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:46 ΜΜ PDT
Phloeodes diabolicus - Photo (c) Donald Gump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donald Gump
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Phloeodes diabolicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla_g_rios

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 08:27 ΜΜ PDT

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Gryllodes sigillatus - Photo (c) orthoptera-jp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by orthoptera-jp
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Gryllodes sigillatus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:38 ΠΜ PST
Βαμβακάδα Των Εσπεριδοειδών - Photo (c) Horacio Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Horacio Aguilar
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Βαμβακάδα Των Εσπεριδοειδών (Icerya purchasi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 01:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

feeding on apis mellifera

Phidippus johnsoni - Photo Kaldari, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Phidippus johnsoni, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:39 ΠΜ PDT
Otala lactea - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Otala lactea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:52 ΠΜ PDT
Phloeodes diabolicus - Photo (c) Donald Gump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donald Gump
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Phloeodes diabolicus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 12:15 ΜΜ PDT
Cylindromyia - Photo (c) Rick Wachs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rick Wachs
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Γένος Cylindromyia, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

grubbo_mode

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 04:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Referring to organism pointed out by the needle.

Coelastrum - Photo (c) Vicente Franch Meneu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Franch Meneu
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Γένος Coelastrum, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountain_goat_

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:40 ΠΜ PDT
Boisea rubrolineata - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Boisea rubrolineata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mountain_goat_

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 04:28 ΜΜ CDT
Chortophaga - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Γένος Chortophaga, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)

Παρατηρητής

mountain_goat_

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 07:06 ΜΜ PDT
Διάτομα - Photo (c) pali_nalu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Διάτομα (Ομοταξία Bacillariophyceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountain_goat_

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 07:47 ΠΜ MDT
Yucca elata - Photo (c) Rob Snetsinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rob Snetsinger
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Yucca elata, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountain_goat_

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:54 ΠΜ PDT
Hesperoyucca whipplei - Photo (c) mhrains, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Hesperoyucca whipplei, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturniidae_

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 11:43 ΠΜ PDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)

Παρατηρητής

saturniidae_

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 01:41 ΜΜ PDT
Κουνουπόψαρο - Photo (c) NOZO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Κουνουπόψαρο (Gambusia affinis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturniidae_

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:32 ΜΜ PDT
Sympetrum corruptum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Sympetrum corruptum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturniidae_

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 10:29 ΠΜ PDT
Macrocystis pyrifera - Photo (c) Pat Webster @underwaterpat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pat Webster @underwaterpat
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Macrocystis pyrifera, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

saturniidae_

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:20 ΜΜ PST
Γαιδουράγκαθο - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arpiamiryan

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:29 ΠΜ PDT

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)
Linepithema humile - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη bugsoundsjc: Linepithema humile, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1890