Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janatunyusof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 10:03 AM +08
Tridacninae - Photo (c) hsiping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Υποοικογένεια Tridacninae, Ένα μέλος του Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:30 AM +08
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 05:49 PM +08
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:31 PM +08
Φανεροπτερίνες - Photo (c) Janson Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janson Jones
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:09 AM +08

Τόπος

Ledang, MY-JH, MY (Google, OSM)
Φυτό - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:50 AM +08
Pseudoxya diminuta - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by msone
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Pseudoxya diminuta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:04 AM +08
Σκιγκίδες - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:07 AM +08
Neurothemis fluctuans - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Neurothemis fluctuans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:58 AM +08
Xenocatantops humilis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Xenocatantops humilis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 06:52 PM +08
Microhylidae - Photo (c) Franco Andreone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Franco Andreone
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Microhylidae, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 06:54 PM +08
Γρυλλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γρυλλίδες (Οικογένεια Gryllidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 06:31 AM +08
Τζιτζίκια - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Owen Ridgen
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:04 AM +08
Elephantopus scaber - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Elephantopus scaber, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:07 AM +08
Neurothemis fluctuans - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Neurothemis fluctuans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:08 AM +08
Neurothemis fluctuans - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Neurothemis fluctuans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:16 AM +08
Zygaenidae - Photo (c) Anne SORBES, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne SORBES
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Zygaenidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:33 AM +08
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:34 AM +08

Τόπος

Ledang, MY-JH, MY (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:38 AM +08

Τόπος

Ledang, MY-JH, MY (Google, OSM)
Amantis - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Amantis, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:54 AM +08
Dinomyrmex gigas - Photo (c) Lionel Lim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lionel Lim
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Dinomyrmex gigas, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerome_1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:00 AM +08
Notodontidae - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Notodontidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmijn6

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 12:52 PM +08
Varanus nebulosus - Photo (c) Christine A. Chua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christine A. Chua
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Varanus nebulosus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:46 PM +08
Mortonagrion aborense - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Mortonagrion aborense, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:03 PM +08
Mortonagrion aborense - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Mortonagrion aborense, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:43 PM +08
Ennominae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Υποοικογένεια Ennominae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander632

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:47 PM +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Colochirus quadrangularis - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Colochirus quadrangularis, Ένα μέλος του Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:00 PM +08
Indothemis carnatica - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Indothemis carnatica, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moniquecordeiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:00 PM +08
Indothemis limbata - Photo (c) Michael and Nancy van der Poorten, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael and Nancy van der Poorten
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Indothemis limbata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rays4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:03 PM +08
Αράχνες Άλτες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 09:03 PM -05
Crambidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Crambidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 8177