Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weishou

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:03 ΠΜ +08
Polydesma - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Polydesma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:30 ΠΜ +08
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihanaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:13 ΜΜ +08

Τόπος

Singapore (Google, OSM)
Stellaster childreni - Photo (c) Ria Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Stellaster childreni, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng_yu_fei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 04:43 ΜΜ +08
Thyrididae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Thyrididae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagarika_chen

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 07:15 ΠΜ IST
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaqbukhari

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 07:00 ΠΜ IST
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akhsanul_fish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 01:18 ΜΜ WIB

Τόπος

East Java (Google, OSM)
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alricyeow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:26 ΜΜ +08
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber956

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:08 ΠΜ +08

Τόπος

Keppel Harbour, SG (Google, OSM)
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moondancer2303

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:48 ΠΜ +08
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng_yu_fei

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:13 ΠΜ +08
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erika_ng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:05 ΜΜ CST
Thalamita - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Thalamita, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 11:00 ΠΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Thalamita spinimana - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita spinimana, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:06 ΠΜ +08
Thalamita spinimana - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita spinimana, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng_yu_fei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 06:45 ΜΜ +08

Τόπος

Semakau, Singapore (Google, OSM)
Thalamita spinimana - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita spinimana, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ng_yu_fei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 06:46 ΜΜ +08

Τόπος

Semakau, Singapore (Google, OSM)
Thalamita spinimana - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita spinimana, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:45 ΜΜ +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)
Thalamita spinimana - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita spinimana, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 08:26 ΠΜ AWST

Τόπος

Sentosa (Google, OSM)
Thalamita danae - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita danae, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alricyeow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:14 ΜΜ +08
Thalamita crenata - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita crenata, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:39 ΠΜ +08

Τόπος

East, SG (Google, OSM)
Thalamita crenata - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita crenata, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wondergenius

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Thalamita crenata - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Thalamita crenata, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcwoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:19 ΜΜ +08
Brachodidae - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Colin
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Brachodidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lim_le_xuan

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:09 ΠΜ +08

Περιγραφή

Help

Immidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Immidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 03:07 ΜΜ +08
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zicky

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 11:36 ΠΜ +08
Pandercetes - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Γένος Pandercetes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hw0529649

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Eressa confinis - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Eressa confinis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 08:44 ΜΜ +08
Tortricidae - Photo (c) Siupoon Kwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Siupoon Kwan
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Tortricidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebs

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)
Erebidae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roger C. Kendrick
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Οικογένεια Erebidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:38 ΜΜ +08
Argiope mangal - Photo (c) venus5026, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by venus5026
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Argiope mangal, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g33k5p34k

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:20 ΜΜ +08

Περιγραφή

On a starfruit tree

Diacrotricha fasciola - Photo (c) gbohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη budak: Diacrotricha fasciola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9134