Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

practicalbotanist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:17 AM UTC

Περιγραφή

Location is approximate. Left side of RD 600 while descending.

Aleurodiscus grantii - Photo (c) scott clarke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Aleurodiscus grantii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinjknight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 01:28 PM HST
Sowerbyella rhenana - Photo (c) Robert Quinn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Sowerbyella rhenana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2015

Περιγραφή

Found on soil at prairie. Collected by: Sarah Hamman.

Cuphophyllus recurvatus - Photo (c) Bitty A. Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Cuphophyllus recurvatus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2015

Περιγραφή

Collected in soil of prairie. Genus Hygrophorus? Collected by: Sarah Hamman.

Cuphophyllus recurvatus - Photo (c) Bitty A. Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Cuphophyllus recurvatus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambynorthwest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 04:23 PM UTC

Περιγραφή

Short stems I think, just poking out of the moss along the road

Craterellus atrocinereus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Craterellus atrocinereus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 03:08 PM PDT
Pezoloma ciliiferum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Pezoloma ciliiferum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 07:26 PM PDT

Περιγραφή

Asci and paraphyses shown. Could not find any mature spores. On soil and moss.

Pezoloma ciliiferum - Photo (c) corndog, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Pezoloma ciliiferum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:11 AM PDT
Pseudolaccaria pachyphylla - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Pseudolaccaria pachyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrigitte_black

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 01:33 PM PDT
Infundibulicybe squamulosa - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Infundibulicybe squamulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penumbra

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 12:25 PM PDT
Infundibulicybe squamulosa - Photo (c) Paul Asman and Jill Lenoble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Infundibulicybe squamulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 01:26 PM PST
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 01:51 PM HST
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 11:05 AM PST
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 01:28 PM AKDT
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameijer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 11:12 AM PDT
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 11:05 AM PDT

Περιγραφή

Unique fuzzy stipe base!

Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshgrefe

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 10:38 AM PDT
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2018 05:04 PM AKDT
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 03:25 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Clavulina castaneipes - Photo (c) balawu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Clavulina castaneipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 12:34 PM PST
Sphaerobolus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Γένος Sphaerobolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 09:04 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Something appears to have attacked the herring eggs, but I'm not sure what.

Oomycota - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Συνομοταξία Oomycota, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 04:32 PM PST

Τόπος

Oakland, CA, US (Google, OSM)
Pirex concentricus - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Pirex concentricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 03:57 PM PST
Rimbachia bryophila - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Rimbachia bryophila, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 07:37 PM HST
Bertia moriformis - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Bertia moriformis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifinderpdx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Chrysomphalina grossula - Photo (c) Natalie McNear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Chrysomphalina grossula, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifinderpdx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 02:30 PM UTC
Gliophorus psittacinus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Gliophorus psittacinus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aberdeenspade

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)
Turbinellus kauffmanii - Photo (c) Len Mazur, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Turbinellus kauffmanii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zach383

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:36 AM UTC
Antrodia madronae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Antrodia madronae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyreinhard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 12:00 PM PST

Περιγραφή

Found in burn scar of Woodward Fire.

Rhizina undulata - Photo (c) pennylehmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Rhizina undulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosawoodsii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 12:11 PM PST
Urnula padeniana - Photo (c) Drew T Henderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bubbles-debary: Urnula padeniana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 2654