Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolarammell

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fieldwork conducted under research permit to GHRH with funding provided by Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Natural Resource Canada’s Polar Continental Shelf Program (PCSP), and Polar Knowledge Canada (POLAR).

Aulacomnium turgidum - Photo (c) grand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grand
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium turgidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolarammell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 03:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fieldwork conducted under research permit to GHRH with funding provided by Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Natural Resource Canada’s Polar Continental Shelf Program (PCSP), and Polar Knowledge Canada (POLAR).

Distichium - Photo (c) Dan Tucker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Tucker
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Γένος Distichium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolarammell

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 08:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fieldwork conducted under research permit to GHRH with funding provided by Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Natural Resource Canada’s Polar Continental Shelf Program (PCSP), and Polar Knowledge Canada (POLAR).

Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium palustre, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolarammell

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 09:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fieldwork conducted under research permit to GHRH with funding provided by Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada, Natural Resource Canada’s Polar Continental Shelf Program (PCSP), and Polar Knowledge Canada (POLAR).

Polytrichum piliferum - Photo (c) Sadie Hickey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sadie Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Polytrichum piliferum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamie_fenneman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Iqaluit, NU, CA (Google, OSM)
Ceratodon purpureus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Ceratodon purpureus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryadams

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Fort Ross, Somerset Island NU

Racomitrium lanuginosum - Photo (c) Сергей Крыленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей Крыленко
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Racomitrium lanuginosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryadams

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Fort Ross, Somerset Island NU

Racomitrium - Photo (c) Tim Waters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Γένος Racomitrium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 05:16 ΠΜ EDT
Aulacomnium turgidum - Photo (c) grand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grand
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium turgidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 01:13 ΜΜ EDT
Aulacomnium turgidum - Photo (c) grand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grand
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium turgidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:33 ΠΜ EDT
Syntrichia ruralis - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthew Ireland
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Syntrichia ruralis, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:32 ΠΜ EDT
Sanionia uncinata - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Sanionia uncinata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:37 ΠΜ EDT
Bartramiaceae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Οικογένεια Bartramiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:37 ΠΜ EDT
Βρύο, Μούσκλο - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 07:01 ΠΜ EDT
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 07:19 ΠΜ EDT
Aulacomnium turgidum - Photo (c) grand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by grand
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium turgidum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob62

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:58 ΠΜ EDT
Racomitrium lanuginosum - Photo (c) Сергей Крыленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей Крыленко
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Racomitrium lanuginosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpohl

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:58 ΜΜ MDT
Ceratodon purpureus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Ceratodon purpureus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 06:04 ΜΜ MDT
Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium palustre, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 06:04 ΜΜ MDT
Ceratodon purpureus - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Ceratodon purpureus, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:23 ΜΜ MDT
Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Aulacomnium palustre, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendjac

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:55 ΜΜ MDT

Τόπος

Edmonton (Google, OSM)
Hypnales - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Τάξη Hypnales, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:36 ΜΜ MDT
Plagiomnium ellipticum - Photo (c) Марина Горбунова-Ëлкина, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Марина Горбунова-Ëлкина
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Plagiomnium ellipticum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 02:24 ΜΜ MDT
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittney_the_botanist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 03:33 ΜΜ MDT
Abietinella abietina - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Abietinella abietina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessy_lsn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 05:42 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Brachytheciaceae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Οικογένεια Brachytheciaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violets4u

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 12:47 ΜΜ MDT
Pylaisia polyantha - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Pylaisia polyantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:02 ΜΜ EDT

Τόπος

Bowman, QC, CA (Google, OSM)
Pogonatum urnigerum - Photo (c) George Greiff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by George Greiff
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Pogonatum urnigerum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Hylocomium splendens, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Abietinella abietina - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Abietinella abietina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katriiiina

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:29 ΜΜ MDT
Cassiope tetragona - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη bryophyro: Cassiope tetragona, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45