Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godiscissors34

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 07:10 ΜΜ CST
Aphonopelma - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Γένος Aphonopelma, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

patyvio

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 02:07 ΜΜ CST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosita_rh

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 04:06 ΜΜ CST
Epicauta - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Γένος Epicauta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilaquilesverdes

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 12:01 ΜΜ CST
Acmaeodera rubronotata - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Acmaeodera rubronotata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josluislpz

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:40 ΠΜ CST
Accipiter cooperii - Photo (c) Abby Sesselberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abby Sesselberg
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Accipiter cooperii, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

guadalupecastorena

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:42 ΜΜ CST
Anaxyrus compactilis - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julio Alejandro Álvarez Ruiz
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Anaxyrus compactilis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrocalzada

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 04:29 ΜΜ CDT
Sceloporus spinosus - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus spinosus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelr135

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yabal Alfaro Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus grammicus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dafne_cardona

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sceloporus spinosus - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus spinosus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g3ly

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sceloporus brownorum - Photo (c) Chris Gruenwald Herp.mx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Gruenwald Herp.mx
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus brownorum, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_ulloa

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sceloporus torquatus - Photo (c) Leopoldo Islas Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leopoldo Islas Flores
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus torquatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

karlaalmaraz2

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Sceloporus grammicus - Photo (c) Yabal Alfaro Castillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yabal Alfaro Castillo
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Sceloporus grammicus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseg7411

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Aguascalientes (Google, OSM)

Περιγραφή

Visto fuera de oficinas

Aspidoscelis gularis - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Aspidoscelis gularis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_fernando2

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Pituophis deppei - Photo (c) ric_ramirez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Pituophis deppei, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

applekriss30

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Masticophis mentovarius - Photo (c) felix_maldonado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by felix_maldonado
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Masticophis mentovarius, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moy9724

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:47 ΠΜ CST
Kinosternon integrum - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Kinosternon integrum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iximkerem

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 11:25 ΠΜ CST
Oxalis decaphylla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Patrick Alexander
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Oxalis decaphylla, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariagprice

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 02:15 ΜΜ CDT
Aspidoscelis gularis - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Aspidoscelis gularis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:07 ΜΜ CDT
Aspidoscelis gularis - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Aspidoscelis gularis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albal

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:17 ΜΜ CST
Aspidoscelis gularis - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Aspidoscelis gularis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvgr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:31 ΠΜ CST
Diplocentrus zacatecanus - Photo (c) Jorge Castro Urbiola, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Castro Urbiola
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Diplocentrus zacatecanus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor81087

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 11:54 ΠΜ CST
Automeris io - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Automeris io, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvgr

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 10:21 ΠΜ CST
Echinofossulocactus dichroacanthus - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Art Mur
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Echinofossulocactus dichroacanthus, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_uriel

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 11:05 ΠΜ CST
Lampetis dilaticollis - Photo (c) Mauricio Velazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Velazquez
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Lampetis dilaticollis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bros2d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 04:50 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sierra Fria, La Congoja, debajo de una piedra,

Tantilla bocourti - Photo (c) damianberra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by damianberra
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Tantilla bocourti, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermanosescalera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 04:50 ΜΜ PDT
Tantilla bocourti - Photo (c) damianberra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by damianberra
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Tantilla bocourti, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian183

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 05:05 ΜΜ CST
Euphoria basalis - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Euphoria basalis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvgr

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 10:24 ΠΜ CST
Mastigoproctus mexicanus - Photo (c) Pedro Nájera Quezada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Nájera Quezada
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Mastigoproctus mexicanus, Ένα μέλος του Ουροπύγια (Τάξη Uropygi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvgr

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 02:43 ΜΜ CST
Magnacarina - Photo (c) arachnida, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by arachnida
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Γένος Magnacarina, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvgr

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 02:39 ΜΜ CST
Echeveria novogaliciana - Photo (c) Jesús Cortés Aguilar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jesús Cortés Aguilar
Η ταυτότητα του χρήστη bruno_valente: Echeveria novogaliciana, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 518