Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 08:51 AM EDT
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Thamnophis sirtalis sirtalis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Thamnophis sirtalis ssp. sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bshulist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 01:35 PM EDT
Aeshna - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Γένος Aeshna, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrudzik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 03:18 PM EDT

Τόπος

Toronto, CA-ON, CA (Google, OSM)
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrenoel1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 04:37 PM EDT
Aeshna eremita - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Aeshna eremita, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 11:49 AM EDT
Enallagma aspersum - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Enallagma aspersum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantherophis

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 02:15 PM EDT

Περιγραφή

First record for the site. Last few shots show the cover object and the habitat. The "log" was small, light, hollowed-out, and barely in contact with the ground. When I moved it, a stream of tiny ants poured out. I was expecting such a light piece of cover to maybe hide a Dekay's Brownsnake, so this was a nice surprise. A rocky slope in an upland Acer-Ostrya woodland in August doesn't exactly scream "salamander", but this is an unusual species.

Hemidactylium scutatum - Photo (c) Matthew Ireland, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Hemidactylium scutatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knarr-gallery

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:20 PM EDT
Colias philodice - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Colias philodice, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:06 PM EDT

Περιγραφή

Very poor photos but I can't see what else it could be.

Ischnura hastata - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Ischnura hastata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer2561

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:45 AM EDT
Polygonia comma - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Polygonia comma, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgascoigne

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 01:46 PM EDT
Polygonia interrogationis - Photo (c) Mikael Behrens, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Polygonia interrogationis, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)
Lon zabulon - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Lon zabulon, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_day1

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:09 AM EDT
Anax junius - Photo (c) Chad Arment, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Anax junius, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wcdleung

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 04:10 PM EDT
Euphyes vestris - Photo (c) Aaron Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Euphyes vestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_bill

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 07:35 AM EDT

Περιγραφή

This is the best photo that I could get before it flew off. The camera lens was fogged up with the humidity.

Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Aeshna umbrosa, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_taylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021
Aeshna tuberculifera - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Aeshna tuberculifera, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_bill

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 12:13 PM EDT
Euphyes vestris - Photo (c) Aaron Carlson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Euphyes vestris, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dajsoconnor

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 10:27 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awaysick

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 01:21 PM EDT
Boloria selene - Photo (c) Roberto Sindaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Boloria selene, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 12:18 PM EDT

Περιγραφή

shown to me by Diane Lepage

Strymon melinus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenda-gokooko

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:18 PM EDT
Argia fumipennis violacea - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Argia fumipennis ssp. violacea, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenda-gokooko

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:18 PM EDT
Argia fumipennis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Argia fumipennis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danco1000

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 02:56 PM EDT
Polygonia faunus - Photo (c) Nick Block, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Polygonia faunus, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lstaley

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:53 PM EDT

Ετικέτες

Enallagma vesperum - Photo (c) Gilles Belliveau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Enallagma vesperum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wcswcs

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 06:14 PM EDT
Aeshna umbrosa - Photo (c) Guy Lemelin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Aeshna umbrosa, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

kuzmam

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:41 PM EDT

Περιγραφή

Any ideas what eagle is this?

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diemand

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found drowned in a bucket of water

Plestiodon fasciatus - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Plestiodon fasciatus, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

lstaley

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:22 PM EDT

Ετικέτες

Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gentlepine

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:46 PM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gentlepine

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:40 AM EDT
Lithobates clamitans - Photo (c) Buddy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη bruceripley: Lithobates clamitans, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 121